02.05.2006 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komárov – ptačí oblast v polích Polabí

Na první pohled vypadá krajina mezi Holicemi, Dašicemi a Horní Rovní stejně jako kterákoli jiná v Polabí. Více než 90 procent území tvoří zemědělská půda, která se využívá převážně k pěstování obilí. Přesto se jedná o výjimečnou lokalitu v rámci Evropské unie.

V posledních letech zde pravidelně zimovaly dva vzácné ptačí druhy, které k nám zaletují převážně ze severnějších hnízdišť – kalous pustovka (Otis flammeus) a moták pilich (Circus cyaneus). Na ochranu těchto dvou druhů zde byla podle směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků vyhlášena ptačí oblast Komárov.
Kalous pustovka je středně velká sova, která je podobná známějšímu kalousu ušatému, ale má kratší ouška a oči se žlutě zbarvenou duhovkou. V České republice hnízdí jen ojediněle, největší hnízdní populace se nachází v severní Evropě, Rusku, Bělorusku a Velké Británii. Hnízdo si staví na zemi jednou ročně, pokud je však nadbytek hlodavců, může navíc zahnízdit i v zimě. Počet mláďat se pohybuje v závislosti na množství potravy od dvou až do osmi. Živí se především drobnými hlodavci, zejména hrabošem polním, které loví při nízkém letu za šera a v noci. V zimě se nejčastěji zdržuje na loukách a polích.
Moták pilich je dravec velikosti káně lesní, ale značně štíhlejší. Samec se barevně liší od samice, je prakticky celý šedý s černým ukončením křídel. Stejně jako samice, která je převážně hnědá a na břiše hnědě žíhaná, má u kořene ocasu velkou bílou skvrnu. Tím se dá také lehce rozeznat od ostatních druhů motáků, které se u nás vyskytují. Mladí ptáci se podobají samici. V Evropě se vyskytuje roztroušeně, vyhýbá se jejím jižním a jihovýchodním oblastem. V České republice hnízdilo v roce 2000 pouhých 30 až 50 párů. Hnízdo si podobně jako kalous pustovka staví na zemi, snůšku nejčastěji tvoří čtyři až šest vajec. Moták pilich loví drobné savce a ptáky. Při lovu létá kolébavým letem nízko nad zemí s častými změnami směru a prudce útočí na kořist. V zimních měsících vyhledává podobně jako kalous pustovka otevřenou krajinu, kde je dostatek potravy.
V ptačí oblasti Komárov zimuje až několik desítek kalousů pustovek i motáků pilichů, což ji činí nejvýznamnějším zimovištěm v České republice. Vysoká hladina spodní vody a letní monzunové deště znemožňují v některých letech podzimní zemědělské práce. Neposečené travní porosty a nesklizené obilí nebo vojtěška vytvářejí společně s podmáčenými plochami s ostřicovými enklávami nocoviště pro oba druhy. Aby lokalita pro ně zůstala atraktivní i do budoucna, je nutné ponechat každoročně část travních porostů nepokosených, obzvláště v jádrových oblastech jejich výskytu v ptačí oblasti. Přesto ani takové opatření nemusí zaručit zimování obou druhů v ptačí oblasti. Klíčovým faktorem pro jejich přežití je možnost lovit potravu, zejména drobné hlodavce. Pokud je příliš vysoká sněhová pokrývka, jsou oba ptačí druhy nuceny vyhledat jiné vhodnější lokality. Ohrožení pro zimující motáky pilichy a kalouse pustovky představuje také jejich rušení na shromaždištích. Rovněž nešetrné používání chemických prostředků na ochranu rostlin a hubení hlodavců může na ně mít negativní dopad. Významnou hrozbou pro ptačí oblast Komárov je plánovaná rychlostní komunikace R35,a to zejména pro kalouse pustovku. Podle poznatků z některých evropských zemí je přibližně u čtvrtiny mrtvých sov v zemědělské krajině příčinou úhynu srážka s automobilem. Trasa rychlostní komunikace by neměla do území navrženého na ochranu obou druhů vůbec zasahovat.
Budoucnost ptačí oblasti je plně závislá na způsobech zemědělského hospodaření. Klíčové je zejména ponechat každoročně alespoň část travních porostů nepokosených, aby se vytvořil dostatečný kryt pro oba ptačí druhy. Současně je vhodné šetrně používat chemické prostředky, které ovlivňují nejen oba ptačí druhy, ale navíc přispívají k celkovému zhoršování stavu životního prostředí. Také vytvoření úhorů na podmáčených plochách by pomohlo oběma ptačím druhům, celková pestrost krajiny by se tím zvýšila a současně by se zemědělcům zjednodušila jejich práce. Bohužel se zatím podpora úhorů nedostala mezi agro-environmentální programy. Ze současných programů by bylo vhodné využít titul biopásy, který má u kalouse pustovky i motáka pilicha největší ochranářský smysl při maximální šíři pásu 12 metrů. Ochraně obou ohrožených ptačích druhů by také významně přispělo omezení rušení na shromaždištích a jakékoli zásadnější změny hydrologických poměrů v krajině.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down