Komisař Fischler se svými návrhy částečně uspěl

Částečné oddělení dotací od produkce, ale také vznik nových dotací zahrnuje schválená reforma společné zemědělské politiky. Podstatné pravomoci v oblasti oddělení plateb od produkce budou mít jenotlivé členské státy. Konečnou verzi uveřejnila Evropská unie na svých stránkách.

Hlavní body reformy jsou následující:

Rozpočet
Výdaje zůstanou do roku 2006 omezeny stropem 40 miliard eur, schváleným reformou v roce 1999. V roce 2007 se horní hranice výdajů zvýší na 45 miliard eur a do roku 2013 stoupne na 48,5 miliardy s ohledem na inflaci.

Nové dotace
Budou zavedeny nové formy dotací oddělené od produkce, kdy zemědělci mohou z Bruselu získat peníze bez ohledu na to, kolik vyprodukovali. Pro získání dotací budou farmáři muset splnit přísná kritéria na ochranu životního prostředí, pohodlí chovaných zvířat a standardy zemědělské bezpečnosti.
Bude zavedena jednotná platba zemědělcům založená na tom, jak vysoké dotace získali v letech 2000 až 2002.
Členské státy mohou zavést nové schéma dotací od roku 2005 nebo jej odložit až na rok 2007.

Obilniny
Sedmdesát pět procent plateb za obilniny bude odděleno od
výše produkce. Zbylých 25 procent zůstane svázáno s množstvím produkovaného obilí.
Členské státy se mohou rozhodnout zrušit dotace spojené s
výší produkce až u 60 procent plateb za tvrdou pšenici. U 40
procent zůstanou dotace spojeny s velikostí produkce.
Členské státy se mohou rozhodnout úplně zrušit spojení dotací s objemem produkce.

Živočišná výroba
V tomto sektoru existují různé možnosti, jak zrušit dotace spojené s objemem produkce. Jsou založeny na specifických
dotacích pro typy chovů, například skotu nebo ovcí. Členské státy mají i zde možnost úplně zrušit spojení dotací s objemem produkce.

Rozvoj venkova
Farmářům, kteří dostávali přímou pomoc vyšší než 5000 eur, se dotace sníží v roce 2005 o tři procenta, v roce 2006 o čtyři
procenta a o pět procent ročně v letech 2007 až 2012. Peníze, které se tímto omezením ušetří, budou převedeny do fondu určeného na rozvoj venkova.
Osmdesát procent peněz určených na zemědělský rozvoj může zůstat v zemi původu.

Trh obilnin
Intervenční ceny obilnin jako pšenice, ječmene a kukuřice
nebudou nijak změněny. Minimální cena obilnin zůstane 101,31 eura za tunu.
Přímá podpora zůstane nezměněna na 63 eurech za tunu.
Měsíční příspěvek zemědělcům na skladování obilnin se sníží o
50 procent. Intervenční podpora pro žito se zruší.

Trh mléka
Reforma u mléka bude zahájena v roce 2004. Minimální cena másla se sníží o dalších deset procent proti reformě z roku 1999. Celkové snížení tedy bude 25 procent. Minimální cena odstředěného sušeného mléka se sníží o 15 procent během tříletého období, které začne v roce 2004. V letech 2007 a 2008 nebudou zvýšeny mléčné kvóty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *