03.12.2007 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komise chce zlepšit jednotný trh

Ve stejný den a hodinu představili pracovníci Evropské komise ve všech členských zemích Evropské unie vizi moderního jednotného trhu, který by, jak uvedli, měl sloužit všem. K tomuto cíli má unii posunout balíček opatření.

Balíček, který unie přijala, má jednotný trh zmodernizovat a umožnit, aby lépe využíval možnosti nabízené globalizací a přilákal do Evropy nové zahraniční investory. Brusel chce zároveň posílit postavení spotřebitele, poskytnout nové příležitosti malým firmám, podnítit inovace a přispět k dodržování vysokých standardů v oblasti kvality výrobků, sociální a životního prostředí. Unie chce například zvýšit informovanost spotřebitelů i podnikatelů, pomoci řešit nedostatky v oblastech, kde zatím jednotný trh plně nefunguje, zavést pas pro výzkumné pracovníky či ujasnit pravidla unie v oblasti různých služeb. Nová právní úprava by měla zlepšit podmínky pro drobné podnikání, zejména snížit byrokratickou zátěž, usnadnit přístup malých i středních podniků k evropským programům, zvýšit jejich podíl na veřejných zakázkách, odstranit překážky přeshraničního podnikání apod. Komise slibuje jakési stanovy malého evropského podniku i posouzení vlivu daňových politik na život a růst malých a středních podniků.
Jednotný trh unie
má své výhody
Jednotný trh existuje v evropské unii již 15 let. Podle Evropské komise přináší Evropanům mnoho výhod. Za nejvýraznější Brusel považuje:
• růst blahobytu,
• více pracovních příležitostí.
• snazší cestování a nakupování,
• více příležitostí žít, pracovat a studovat v zahraničí (v jiných členských zemích),
• širší výběr výrobků a služeb,
• nižší ceny,
• méně byrokratických překážek,
• velkou kapacitu trhu,
• snazší obchodování,
• zlepšení struktury veřejných výdajů ve prospěch občanů.
Přestože jednotný trh funguje, jak připomněl Petr Wagner z Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby již od roku 1993, jde o proces, který se neustále vyvíjí. V době svého vzniku měl sloužit jen 12 členským státům se zhruba 358 miliony obyvatel. Dnes se na něm pohybuje 27 členských států s asi 480 miliony lidí. I když jsou členské země v mnoha oblastech vázány společnou legislativou, přesto každá z nich má svůj vlastní právní systém. Jejich harmonizace není jednoduchá. Do toho přistupují další problémy. Globalizace otevírá světový trh. Je zřejmé, že unie na něm může uspět jen tehdy, pokud se jí podaří nejen vyvézt své zboží, ale také prosadit standardy, jimiž se v EU jeho kvalita řídí.
Hlas lidu
Z průzkumů veřejného mínění v unii podle Wagnera vyplývá, že občané v zásadě jednotný trh podporují. Oceňují zejména, že jim dává možnost cestování, studia i práce v zahraničí. Zároveň se však domnívají, že pomáhá především velkým nadnárodním společnostem, zatímco občané a malí podnikatelé nemohou jeho výhody využít. Proto, jak Wagner uvedl, chce Brusel zavést taková opatření, která by umožnila i malým firmám a obyvatelům jednotný trh plně využívat. Lidé hlavně nevědí, na koho se obrátit se žádostí o pomoc v různých situacích, do nichž se dostanou zejména při využívání finančních služeb a nakupování maloobchodního zboží. Wagner to ilustroval na příkladě českého občana, který sice dostane zaměstnání ve Velké Británii, ale má problém otevřít si tam u banky účet, na nějž by mu zaměstnavatel mohl vydělané peníze posílat. Kromě toho se většinou liší bankovní poplatky. Nejen, že jsou rozdílné v různých členských zemích, ale také u jednotlivých finančních institucí v rámci jedné země. Je také třeba, aby občané i drobní podnikatelé byli lépe informováni, třeba i možnostech přenositelnosti účtů.
Důraz na spotřebitele
Jak Wagner uvedl, je třeba posílit spotřebitelná práva a právo na náhradu škod. Generální ředitelství pro jednotný trh, kde pracuje, se bude snažit ve spolupráci s generálním ředitelství pro ochranu spotřebitele (DG Sango) vytvořit nové předpisy o smluvních právech spotřebitelů. Jde například o možnost podávat kolektivní žaloby. Příslušný návrh legislativní úpravy komise slibuje během příštího roku. Pak budou spotřebitelé z různých států EU moci společně postupovat proti společnosti, která porušila jejich práva a na niž si stěžují. Zpřísnit by se měl i dohled na trh s léčivými přípravky. Ještě do konce letošního roku chce komise také navrhnout vylepšení pravidel pro značení potravin. Slibuje i návrhy na další integraci maloobchodních finančních služeb a usnadnění převodu bankovních účtů bez poplatků za jejich uzavření.
Chybí harmonogram
Podle Lucie Šestákové, ředitelky odboru vnitřního trhu a služeb EU z ministerstva průmyslu a obchodu, narostl od našeho vstupu do unie obchodní obrat s ostatními členskými zeměmi o 37 procent a náš export do těchto států se zvýšil o 40,2 procenta. Jak upozornila, jednotný trh se však stále nechová tak, jak by podle svého názvu měl. Měl by totiž fungovat tak, aby naplnil čtyři základní svobody unie, a to volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Postupem doby sice některé překážky zmizely, objevují se však další. Nejvíc je snad naplněna svoboda první, ale skutečně volnému pohybu zboží se někdy staví do cesty ne vždy správná aplikace principu vzájemného uznávání certifikátů.
Návrhu, který Wagner jménem komise u nás představil, Šestáková vytýká nízkou malou přehlednost. Chybí jí také nějaký časový harmonogram zavádění do praxe. Podnikatelé by podle ní přivítali také větší využití elektronického podpisu. „Byli bychom rádi, kdyby se zrychlily procedury žalob k Evropskému soudnímu dvoru,“ poznamenala s tím, že by přivítala i větší využívání mimosoudních řešení sporů podnikatelů i občanů. Zdůraznila, že zejména občané nemají většinou zdání, kam se obrátit se žádostí o radu nebo jak se mohou domoci svých spotřebitelských práv. Na návrhu komise se jí líbí zejména to, že se chce zaměřit na jednotlivé sektory a nevolí horizontální přístup.
Akcent na správnou funkci jednotného trhu chce podle Šestákové klást i naše předsednictví, které má jako hlavní cíl Evropu bez bariér.
Kde najít informace
Cílem komise je, jak Wagner uvedl, aby v každém členském státě existovala kontaktní místa – asistenční centra, kde podnikatelé i občané získají potřebné informace o jednotném trhu. Ke stejnému účelu by měla sloužit i telefonní linka se stejným číslem pro celou unii.
Úplné znění všech materiálů, které jsou ve zmíněném balíčku pro jednotný trh je na internetové adrese http://ec.europa.eu/citizens_agenda/.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down