Komise předložila kompromis, dál ustupovat nechce

Nejnovější návrh reformy SAP pokročil poněkud více ke kompromisu. Upouští od postupného snižování přímých plateb pro zemědělce, omezuje snížení minimální výkupní ceny jen na některé zemědělské komodity a zachovává část přímých plateb závislou na výrobě.

V oblasti produkce obilí mohou státy v určitých regionech na produkci dále navazovat až 25 procent přímých plateb. Mělo by to zabránit tomu, aby ve výnosově slabých regionech zemědělci skončili s pěstováním obilnin. V sektoru masa by se mělo oddělit minimálně 70 % dotací. Státy, které chtějí dotace v těchto sektorech oddělit úplně, to mohou udělat. Proti těmto číslům se ale staví především Francie, která by chtěla na produkci navázat mnohem větší procenta.
Česko považuje kompromisní návrh za přijatelný, uvedl
náměstek ministra zemědělství Miroslav Toman.
Fischler chtěl původně snížit u řady komodit o pět procent
minimální výkupní ceny. EU totiž zaručuje svým zemědělcům, že klesnou-li výkupní ceny pod stanovenou minimální hranici, zasáhne a zbytek doplatí. Zajišťuje tak rolníkům základní příjem a chrání trh EU před levnými světovými dovozy.
Nynější kompromisní návrh počítá s pětiprocentním snížením
jen u kukuřice a ječmene, nikoliv u pšenice, která EU stojí na
výkupních cenách nejvíce. To vidí Toman za „základní úspěch pro Českou republiku a členské země“. U pšenice by nejmenší zaručená výkupní cena zůstala na částce 101,31 eura na tunu, zatímco ceny ječmene a kukuřice by se snížily na 95,35 eura za tunu.
Kompromisní návrh také po odporu hlavně Francie upustil od postupného snižování přímých plateb, takzvané degresivity. Praha to uvítala. Bála se totiž, že snížení přímých plateb se odrazí i na objemu subvencí pro české rolníky. „Vypuštění degresivity bychom mohli považovat za velkou výhodu pro Česko a odpadá hlavně snížení podpor pro Českou republiku během přechodného období, to považuji za úspěch,“ řekl Toman.
Podle Tomana je v této chvíli návrh pro českou republiku relativně výhodný, protože dává možnost snížit administrativní náročnost na vyplácení podpor. Komise ovšem zdůraznila ústy svého mluvčího, že dál ustupovat nehodlá. Požadavky některých zemí stojí peníze, které unie nemá. Komise varuje, že po rozšíření nebude EU mít peníze na nynější velkorysou zemědělskou politiku, a reforma je proto nezbytná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *