Kompetence v lesnických dotacích mají přejít podle novely na kraje

Dotace pro lesní hospodářství by měly vyplácet kraje, které na to podle MZe získaly peníze ze státního rozpočtu. Navrhovanou novelu lesního zákona, která tento problém řeší, projedná ve středu vláda.

Úprava má podle ministerstva zabránit opakování loňské situace, kdy stát musel potřebné peníze uvolnit dvakrát. Kraje pro loňský rok dostaly dle MZe zdroje na podpory, které ale odmítaly hradit, protože tato povinnost zůstala podle platných paragrafů státu. Vláda tak musela v září schválit dalších 278 milionů korun na zákonem dané platby, protože kvůli jejich pozastavení mohly hrozit žaloby na stát.
MZe navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s novelu již v prvním čtení. Podle resortu je nezbytné ji přijmout co nejdříve, aby se předešlo dalšímu zatížení státního rozpočtu. Resort je přitom připraven do doby schválení normy hradit nutné výdaje do lesního hospodářství ze zdrojů loňského roku.
Stát poskytuje od roku 1996 na základě lesního zákona například peníze na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov a na činnost odborného lesního hospodáře, podpory výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, a v rámci možností také dotace na meliorace a hrazení bystřin. Přispívá také na hospodaření v lesích. Do loňska platilo zmíněné výdaje MZe. V důsledku novely zákona o rozpočtovém určení daní byly peníze na tento účel vyjmuty z jeho kapitoly a počínaje rokem 2005 začleněny do rozpočtu krajů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *