19.07.2004 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Koncepce pro praxi

Olomoucký kraj zatím nemá koncepci zemědělské politiky. Dokonce se ji rozhodl spojit s koncepcí rozvoje venkova a svěřil ji odboru strategického rozvoje. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, nám k tomu řekl, že hlavním záměrem tohoto rozvážného postupu je, aby koncepce byla po svém vyhotovení skutečně využitelná v praxi. Nejvyšší orgán krajské státní správy se přitom spoléhá na odborníky a lidi z praxe a je připraven dát na jejich podněty a návrhy. Ing. Josefa Veselského jsme se však ptali nejen na koncepci:

Jak byste charakterizoval strukturu zemědělství v Olomouckém kraji?
Dá se říci, že Olomoucký kraj je vzhledem k charakteru území rozdělen na dvě dosti rozdílné oblasti a to především z pohledu zemědělské produkce. Na území bývalých okresů Přerov, Prostějov a Olomouc jsou podmínky pro klasickou zemědělskou výrobu na zorněných pozemcích z celostátního hlediska nadprůměrné. Rovinatá oblast Hané totiž patří k nejúrodnějším krajům u nás a přímo navazuje na podobně výnosné oblasti jižní Moravy a moravských úvalů.
Druhým regionem, který se velmi liší od prvního především ve struktuře zemědělské výroby dané místními přírodními podmínkami, jsou bývalé okresy Šumperk a Jeseník. Jedná se o hornaté a méně úrodné oblasti zajímavé spíše z hlediska lesního hospodářství, ekologického zemědělství v horských a podhorských oblastech, rozvoje agroturistiky a především ochrany životního prostředí.

Máte jako odbor životního prostředí a zemědělství nějaké možnosti a kompetence k tomu, abyste mohli účinně ovlivňovat rozvoj zemědělství ve vašem kraji?
Jen velmi omezené. Navíc, od zřízení krajů zatím neuběhla příliš dlouhá doba a my stále stojíme na začátku, kdy teprve hledáme cesty a možnosti, jak zemědělství ovlivnit a napomoci jeho dalšímu rozvoji. Zemědělství, to je běh na dlouhou trať. Jakoukoliv strategii je možné přijmout až po velmi pečlivé analýze. Náš odbor se přitom nezabývá pouze zemědělstvím, ale také životním prostředím. Nejsme zatím schopni ovlivňovat a podporovat přímo zemědělskou produkci a poskytovat hospodařícím zemědělcům nějaké podpory. Spíše se soustředíme na problematiku zemědělství z pozice ochrany životního prostředí a péče o krajinu. Zde máme větší možnosti něco ovlivnit, protože v rámci přenesených kompetencí odpovídáme za ochranu zemědělského půdního fondu. Naše spolupráce s Agrární komorou je ve fázi mapování potřeb a možností obou stran. Rádi bychom samozřejmě i více, ale to se teprve uvidí podle toho, kolik prostředků k tomu budeme v budoucnosti mít. Jak jistě víte, kompetence krajů, zejména otázka financí a vytěžitelnosti z daní, ještě nebyly s definitivní platností vymezeny a o celé problematice se nadále jedná. Uvidíme, jak tato jednání dopadnou a co všechno budeme schopni v budoucnu ovlivnit.

Ochrana životního prostředí a péče o krajinu jistě úzce souvisejí s ekologickým zemědělstvím. Patří jeho podpora mezi vaše priority?

Také v této oblasti stojíme na začátku. Akční plán rozvoje ekologického zemědělství České republiky do roku 2010 byl schválen teprve před několika měsíci. Naše současné kroky navazují na iniciativy, se kterými nedávno přišla vláda a ministerstvo v souvislosti s tímto akčním plánem. Jako první bod chceme ustanovit regionální pracovní skupinu, která by se problematikou ekologického zemědělství v Olomouckém kraji zabývala. Avšak konkrétní podněty a návrhy, jak tento plán a jeho základní teze realizovat v našich podmínkách, zazní až na prvním setkání této skupiny. Budou v ní zastoupeni nejen zástupci kraje, ale zejména odborníci, lidé ze škol a praxe, - prostě ti, kteří se touto problematikou už v minulosti zabývali a mají s ní zkušenosti.
První osobnosti a subjekty jsme již oslovili. Teprve jejich návrhy a připomínky nasměrují naše další iniciativy. Z pozice úřadu státní správy nechceme sami iniciovat nějakou konkrétní formu podpory ekologickému zemědělství a zadat od stolu nějakou strategii. Neradi bychom se totiž mýlili a udaly nesprávný směr. Čekáme na podněty zdola, jaké potřeby budou mít subjekty podnikající v ekologickém zemědělství a s jakými návrhy za námi přijdou. Nechceme záležitost nijak uspěchat. Zatím mohu říci jenom tolik, že rozvoji zemědělství ve stížených podmínkách v horských a podhorských podmínkách budeme určitě napomáhat. Samozřejmě, pokud se jedná o přímé podpory, ty budou přicházet z ministerstva. My se budeme snažit pomoci v tom, co je v oblasti ekologického zemědělství specifické pro náš kraj a co tedy nebude podporováno z celostátní úrovně. Myslím si, že právě to se od nás očekává. Teprve zjišťujeme, co konkrétně by to mohlo být.

Pokud mi je známo, Olomoucký kraj zatím nemá zpracovanou koncepci rozvoje zemědělství.

To je pravda. Některé kraje přitom tyto koncepce již mají hotové. Avšak náš kraj se chce vyhnout tomu, aby tato koncepce byla úzce zaměřena pouze na zemědělství a jeho produkci a nebyla provázána s další problematikou. My bychom chtěli tuto rozvojovou koncepci pojmout v širších souvislostech. Zaměřit se v ní pouze na zemědělství to by nám v našich konkrétních podmínkách Olomouckého kraje připadalo trochu vytržené z kontextu. Samozřejmě, že přístup některých krajů, které se v těchto koncepcích zaměřily právě na zemědělství, není vůbec špatný a já ho plně chápu. U nás jsou pouze trochu jiné potřeby, které vyžadují provázanější pohled na tuto problematiku. Dlouho jsme uvažovali, jak se k tomu postavit. Nakonec jsme se rozhodli, že naše koncepce bude kromě zemědělské politiky zahrnovat také problematiku rozvoje venkova, protože provázanost obou těchto oblastí je v Olomouckém kraji opravdu veliká. Zemědělská výroba totiž přímo ovlivňuje rozvoj celého venkova a to jak z hlediska zaměstnanosti, tak i urbanistiky a péče o krajinu.

Jak jsou práce na této koncepci daleko?

V současné době jsme ve fázi, kdy připravujeme vypsání výběrového řízení na zpracovatele této rozvojové koncepce. Hotova by měla být do konce příštího roku. Gestorem jejího zpracování však nebude odbor životního prostředí a zemědělství jako v jiných krajích, kde je tato koncepce již hotová, ale naopak odbor strategického rozvoje. Právě s ohledem na to, jaký význam v ní bude zaujímat rozvoj venkova. My samozřejmě s odborem strategického rozvoje v této záležitosti úzce spolupracujeme, aby se netříštila odpovědnost za tuto koncepci.
Zatím jsme stanovily základní teze, které by koncepce měla zpracovávat. Použili jsme přitom osvědčenou metodiku, uplatněnou při zadávání kritérií i u předchozích koncepcí, kdy různí členové širokého spektra organizací, ať už správních nebo z praxe, se podílí na vytváření tohoto zadání a tím je zajištěno, aby výstup našel využití v praxi. Přesně o to nám jde. Aby koncepce nakonec nezůstala jen na papíře.

Která nová odvětví považujete v Olomouckém kraji za perspektivní?

Nejvíce si slibujeme od rozvoje agroturistiky a již zmíněného ekologického hospodářství v severní polovině Olomouckého kraje, tedy převážně v horských a podhorských oblastech. Opět vidíme i v tomto odvětví velkou provázanost zemědělské produkce s mnoha dalšími obory. Zvláštní kapitolou je přitom politika zalesňování a zatravňování, která má podporu z celostátní i evropské úrovně a dá se očekávat, že i v následujících letech bude tento slibný trend pokračovat. Má totiž přímou vazbu na již zmíněnou ochranou životního prostředí a péči o krajinu. Zemědělci zde státu a společnosti poskytují veřejnou službu. Samozřejmě, úspěšnost tohoto trendu bude záviset také na výši dotací a dalších finančních podpor. Jedná se o nevýrobní produkci a zůstává proto citlivou otázkou, do jaké míry se zemědělcům vyplatí. Další samostatnou kapitolou je záměr vlády uvést na trh bionaftu. Jsme velmi zvědaví, jaké nové možnosti to zemědělcům přinese. Podle mého názoru bude pěstování zemědělských plodin pro tuto průmyslovou produkci velmi lukrativní předmět podnikání a jistě brzy začne boj o licence a kvóty.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down