Konference Aktuální problémy chovu prasat

pořádaná na České zemědělské univerzitě v Praze se bude zabývat tématem Sele a běhoun – klíčový faktor ekonomiky chovu prasat. Již po dvanácté bude na České zemědělské univerzitě v Praze 6-Suchdole probíhat jednodenní celostátní konference „Aktuální problémy chovu prasat“. Tato akce je určena pro širokou chovatelskou veřejnost reprezentovanou představiteli Svazů chovatelů a producentů prasat, soukromě hospodařících rolníků, agrárních komor, regionálních odborů MZeČR, včetně subjektů ze sféry zpracujícího průmyslu a též mimo jiné rovněž i pro studenty univerzit.

Konference se bude konat 26. května 2005 od 9 hodin v areálu České zemědělské univerzity v Praze Suchdole v univerzitní aule.
Vzhledem k tomu, že v oblasti odchovu selat a běhounů se v užitkových chovech vyskytují stále problémy, tématem konference byla zvolena právě tato problematika. Během konference budou účastníci seznámeni předními odborníky s problematikou týkající se výživy, technik a technologií, životního prostředí, jakož i zdraví výše uvedených kategorií prasat.
Konference bude otevřena úvodními referáty Doc.Ing. J. Čeřovského, DrSc, (VÚŽV Praha) na téma „Zdravé avitální sele záruka dobré ekonomiky chovu“, Prof.Ing.L. Zemana,CSc „Moderní strategie výživy selat a běhounů“. Tyto referáty budou doplněny příspěvky odborníků předních firem působících v ČR v těchto
oblastech. Bude se jednat o příspěvek na téma „Zvyšování účinnosti krmiv k vyšší intenzitě výroby
selat“ Ing. K.Holuba (Delacon Biotechnik, Šumperk),“ Minimalizace chyb ve výživě selat a běhounů“ Ing. T.Paradovského (Mikrop Čebín), „Použití a účinnost organických kyselin ve výživě prasat“ Dr. S. Kellera (Röethel, GmbH) a „ Využití probiotik v odchovu selat“ Ing.J.Kuníka,PhD (Schaumann, Volyně).
V dalším tématickém celku, který se bude týkat problematiky technologií a vzduchotechniky odchovu selat a běhounů, zazní úvodní referát Doc.MVDr. P.Nováka, CSc (VFU, Brno) na téma „Chovné prostředí z hlediska pohody a zdraví selat a běhounů – předpoklad udržení welfare a zdraví“. Tento referát pak bude následně doplněn referáty odborníků a představitelů technologických firem, jako Ing. L.Martinka („Technologické trendy v odchovu selat a běhounů“ – AGE, České Meziříčí), Ing. K.Líkařem („Zásadní vliv prostředí a technologických prvků ventilace na zdravotní stav selat a běhounů“ – Bauer-Agromilk, Tábor) a Ing. J.Kozáka („Současnost a budoucí trendy v odchovu selat a běhounů na farmách Mydlářka a.s.“ – BD-Tech, Praha).
Závěrečný tématický celek konference se bude zabývat problematikou zdraví a zdravotní situace.
V tomto ohledu zazní úvodní referát MVDr. P. Satrana na téma „Veterinární aspekty chovu prasat“, který následně bude doplněn referátem společnosti Cymedica, za kterou bude přednášet MVDr. K.Daniel na téma „Ekonomicky významné infekce při odchovu selat“a referát společnosti Dyntec Terezín „Zkušenosti se séroterapií autochtonními séry proti cirkovirovým infekcím v chovech prasat“od MVDr P.Flaschela.
Konferenci zakončí referát Prof.Ing.M.Poura,DrSc (ČZU Praha) na téma „Současné a budoucí směry chovu prasat v EU“.
Po celou dobu konference se lze ve foyae SIC setkat s představiteli dalších, posterových firem (Agrico, Guyokrma, Konfirm, Vahala, Atrobeton,apod.).
Cena vstupného na konferenci včetně sborníku činí 600,- Kč, přičemž přihlášku je možné si přímo stáhnout z www stránek ČZU Praha.
Případné dotazy zodpovídá: Ing. Šprysl, tel. 234381847, nebo 775619674, nebo e-mail sprysl@af,czu.cz , či stupka@af,czu.cz . Na tyto adresy je možné se rovněž přihlásit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *