Kontaminace zeleniny a ovoce způsobena záplavami je prakticky vyloučena

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebírá nové vzorky zemědělských plodin, pěstovaných v oblastech, které byly vloni postiženy záplavami. V této době, kdy vrcholí slizeň celé řady druhů zeleniny, odebírají inspektoři vzorky přímo v terénu u pěstitelů. Kompetence SZPI se sice dotýkají pouze pěstitelů-podnikatelů, kteří své výpěstky uvádějí na trh, přesto ve vybraných oblastech a se souhlasem majitelů polností namátkově odebírají i vzorky u samozásobitelů.

Inspekce tak získá širší přehled o současném stavu. Vzorky jsou průběžně analyzovány v laboratořích a zatím nebyl ani v jenom případě prokázán jakýkoli nadlimitní nález cizorodých látek. Jakmile budou výsledky analýz kompletní, bude SZPI informovat přímo obecní úřady příslušné oblasti a samozřejmě i veřejnost.
Podle odborníků je prakticky vyloučeno, aby zelenina nebo ovoce byly kontaminovány těmito látkami prostřednictvím půdy. Většina cizorodých látek je tzv. lipofilní, což znamená, že jsou dobře rozpustné v tucích a do pletiv rostlin z půdy nepronikají. I v případě, kdy by se na povrchu plodů uchytily některé z těchto látek obsažené například v prachu nebo v emisích, postačí ovoce nebo zeleninu dobře omýt nebo je pro jistotu zbavit slupky. Navíc i v těchto nepravděpodobných případech by musel spotřebitel zkonzumovat obrovské množství takového ovoce nebo zeleniny, aby se to vůbec nějak projevilo na jeho zdravotním stavu.
SZPI během celého roku průběžně monitoruje výskyt celé řady těžkých kovů, reziduí pesticidů a dalších cizorodých látek. Jen za loňslý rok provedla téměř 140 000 různých laboratorních vyšetření a pouze v 66 případech, tj. v 0,42 %, bylo prokázáno překročení povoleného limitu, stanoveného pro tyto látky. Nicméně ani jeden z těchto nálezů se netýkal oblastí zaplavených loňskou povodní nebo dokonce přímo okolí Neratovic. Stejně tak nebyla do současné doby zjištěna nepřípustná kontaminace při běžných kontrolách zaměřených na celé spektrum potravin rostlinného původu, která by mohla mít prokazatelnou souvislost s povodněmi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *