Kontaminace podzemních vod se mírně zvýšila

Kontaminace podzemních vod anorganickými látkami a pesticidy se loni mírně zvýšila. Limity byly překročené v 83,8 procenta měření, zatímco o rok dříve byly limity překročené v 82 procentech měření. Uvádí to tzv. Modrá zpráva, kterou ve středu předloží na jednání vlády zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí.

Z anorganických látek překračovaly limity nejčastěji mangan, amonné ionty a dusičnany. U organických látek šlo například o rozpuštěný organický uhlík. Prakticky vždy byly limity překročené u mělkých vrtů, které jsou orientované do říčních sedimentů, kde jsou zásahy člověka vidět nejvíce. U kovů pak šlo nejčastěji o baryum, dále pak kobalt a nikl. U nadlimitních dat pesticidů „vítězily“ metabolity herbicidů, referenční hodnota byla překročena i u 40 procent vodárenských zdrojů.
Asociace pro bezpečné potraviny považuje stav za alarmující. „Bez důsledného legislativního omezení užívání chemických látek v zemědělství se situace vysoce pravděpodobně bude dále zhoršovat. Znečištění spodních i povrchových vod přitom není odstranitelné ze dne na den, kupříkladu nechvalně známé DDT je podle zprávy v našich řekách četně detekováno i po padesáti letech,“ řekl předseda asociace David Palán. Podle zprávy se v roce 2013 neuskutečnily odběry v jarním ani podzimním období, proto se data za loňský rok blíží hodnotám z roku 2012.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *