Kontrola nemovitostí pozemkového úřadu přinese do státní kasy téměř 62 milionů korun

Státní pozemkový úřad (SPÚ) dokončil kontrolu hospodaření se státními nemovitostmi, které jsou v jeho gesci. Celkem úřad zkontroloval 16 718 pozemků a 6667 položek hmotného investičního majetku. Následně došlo k uzavření nových nájemních smluv a dohod, které by do státní pokladny měly přinést takřka 62 milionů korun. Informoval o tom Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu SPÚ.

Rozsáhlá a časově náročná vnitřní kontrola byla provedena na všech čtrnácti krajských pozemkových úřadech SPÚ a jejich pobočkách. Prověřovaly se nepronajaté pozemky zasahující do půdních bloků Veřejného registru půdy (LPIS), nepronajaté zastavěné pozemky a pozemky navazující na stavby.

„Na základě provedené kontroly došlo do současné doby k uzavření 3210 nových nájemních nebo pachtovních smluv a dohod řešících zpětnou úhradu za užívání. Z těchto nově uzavřených smluv by mohl Státní pozemkový úřad získat do státního rozpočtu téměř 62 milionů korun. Tuto kontrolu vnímá ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová jako velmi efektivní pro úřad, potažmo státní rozpočet.

U některých pozemků SPÚ zjistil, že nepatří do jeho správy, a proto je nutné je převést jiným organizacím, například Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, podniku Lesy ČR a dalším. Část zkontrolovaných pozemků nelze pronajmout ani propachtovat, protože se jedná o nevyužitelné parcely, jako jsou například zamokřené plochy, pozemky s velkým podílem náletových dřevin. Kontrola vedla ke snížení počtu a výměry evidovaných nepronajatých pozemků.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down