Kontrola z EU: tři jatka bez vážných nedostatků

Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince se v České republice uskutečnila mise EK DG AGRI, která byla zaměřena na kontrolu implementace legislativy ES vztahující se ke klasifikaci jatečně upravených těl dospělého skotu (JUT) podle systému SEUROP a k cenovým hlášením. Během kontrolní návštěvy tří jatek – Těšínské jatky, s. r. o., Masna - Příbram, s. r. o., Masokombinát Plzeň s. r. o. – Schneider – nebyly zjištěny nedostatky zásadního charakteru a doporučení inspektorů se týkala pouze některých dílčích provozních postupů, například způsobu opracování jatečních částí, menší odchylky u štítků a označení JUT skotu. Informoval o tom Jiřina Castorena z Ministerstva zemědělství ČR, odboru dozoru nad trhem s potravinami a SEUROP.

Mise v ČR navazovala na obdobně zaměřenou misi ve Slovenské republice od 27. do 29. listopadu 2006 a především na závěry kontrolní mise EK DG AGRI – D2/FB D (2004)/ 33211 uskutečněné před dvěma roky ve stejném termínu (29. listopadu – 1. prosince 2004).
Kontrolní tým tvořilo celkem dvanáct inspektorů a národních expertů. Z toho byli tři inspektoři z EK DG AGRI (Frank Bollen, vedoucí inspekčního týmu – Belgie; Manuel Del Pozo Ramos – Španělsko a Carl Green – Velká Británie). Mezinárodně uznávaný odborník pan Wolfgang Adler z Rakouska byl přizván jako další expert EK na problematiku praktické klasifikace JUT skotu. Zbývající osmičlenný tým národních expertů tvořili zástupci ze Slovenské republiky, České republiky, Německa, Řecka, Estonska, Slovinska, Finska a Švédska.
Inspektoři navštívili tři jatka – Těšínské jatky, s. r. o., Masna – Příbram, s. r. o., Masokombinát Plzeň s. r. o. – Schneider. Oficiálně byla mise zahájena 29. listopadu 2006 na jatkách v Českém Těšíně. Inspekční tým v ČR přivítal a misi zahájil za MZe ČR Ing. Jan Ivánek, CSc., ředitel nově ustaveného odboru dozoru nad trhem s potravinami a SEUROP. Po jeho úvodní prezentaci zaměřené na systémová, organizační a legislativní opatření vystoupili se svými prezentacemi: za VÚŽV – Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., který informoval o procesu proškolování českých klasifikátorů a inspektorů, za ÚKZÚZ Ing. Emil Mareček, Ph.D., který seznámil inspektory EK s výsledky kontrol a přijatými opatřeními a za SZIF Ing. Tomáš Materna, který informoval o postupu při cenových hlášeních.
Inspektoři doporučili, aby se pokračovalo v nastoupeném příznivém trendu, který umožňuje lépe stanovovat obchodní třídy v zájmu zajištění adekvátní hodnoty i na trhu jiných členských zemí EU. Doporučeno bylo také zavedení klasifikačních podtříd, přičemž o spolupráci na tomto úseku projevil zájem i přítomný zástupce Slovenské republiky. V průběhu mise byla velmi kladně hodnocena kontrolní činnost, kterou nad klasifikací JUT skotu důsledně vykonávají pracovníci ÚKZÚZ. Příznivé hodnocení se týkalo také SZIF, který má dohled nad správností cenových hlášení.
Závěrečné hodnocení mise EK DG AGRI proběhlo dne 1. prosince 2006 na MZe za účasti představitelů všech na systému SEUROP zúčastněných organizací, tj. MZe ČR, VÚŽV, ČMSCH, a.s., ÚKZÚZ, SVS ČR a SZIF. Tohoto jednání se také zúčastnil zástupce Českého svazu zpracovatelů masa. Celkově vyznělo předběžné hodnocení výsledků kontrolní mise pro Českou republiku ve srovnání s misemi stejného zaměření v jiných členských zemích EU velmi příznivě.
V průběhu mise EK byly navázány důležité pracovní kontakty, a to jak na úrovni inspektorů EK DG AGRI, tak i na pozicích národních expertů na danou problematiku, jejichž zkušenosti bude možné využít a zúročit při přípravě předsednictví ČR v příslušných Řídících výborech EK pro sektory masa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *