23.04.2001 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontroly budou přísnější

Vláda vzala minulý týden na vědomí nový systém kontroly zemědělských dotací, který pro letošní rok vypracovalo ministerstvo zemědělství. Systém, jenž je reakcí na nedostatky zjištěné Nejvyšším kontrolním úřadem, zpřísňuje kontrolu přidělování prostředků ze státního rozpočtu a sjednocuje způsob provádění kontrolní činnosti ministerstva zemědělství v této oblasti.

Zpracování nového systému kontroly zemědělských dotací uložila MZe vláda poté co Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ministerstvu vytkl, že při poskytování podpor v letech 1995 až 1999 nevyžadovalo důsledně předložení všech stanovených dokladů a v některých případech dotovalo zemědělce neoprávněně nebo v nesprávné výši. Nařízení vlády byla podle úřadu nejednoznačná a předpisy se vyznačovaly složitostí a nepřehledností. NKÚ také zjistil, že příjemci vydávali nepravdivá čestná prohlášení.
MZe v důvodové zprávě, kterou má týdeník Zemědělec k dispozici, uvádí, že do konce roku 1999 neměla kontrolní činnost ministerstva pevný systém. Ten začal vznikat v loňském roce a letos ho zpřesňuje metodický pokyn, který sjednocuje způsob provádění kontrolní činnosti i její výstupy. Chyby v minulosti vnikaly podle ministerstva jednak z nedbalosti či přetížení pracovníků při přijímání žádostí, z neznalosti nebo špatného pochopení předpisů a také proto, že čestná prohlášení žadatelů nebyla vždy pravdivá a pracovníci je všechna nekontrolovali. Administrativu a kontrolní činnost zemědělských podpor prováděly do 31. prosince loňského roku územní odbory MZe. Od letošního roku přešla tato činnost na nově vzniklé zemědělské agentury.
Protože kontrolní pracovníci nebyli v minulém systému plně odpovědní za výkon kontrolní činnosti, i když jim tuto odpovědnost ukládal zákon, přenáší nový systém odpovědnost za provedené kontroly z ředitele zemědělské agentury na konkrétní odpovědné kontrolory. Vůči nim pak také ministerstvo vyvodí příslušná opatření v případě, že z nedbalosti nebo liknavosti poruší svoje pracovní povinnosti. Důležitou součástí nového kontrolního systému je také kvalitní proškolování kontrolorů a důsledné prověření žádostí o dotace již při jejich přijímání.
Podle metodického pokynu se nově zápisy z kontrol zemědělské agentury zasílají v elektronické podobě k dalšímu zpracování na ministerstvo. Data ve formě databáze bude jedenkrát měsíčně zpracovávat odbor vnitřní kontroly a supervize ministerstva, který také zajistí předání údajů ostatním odborům MZe. Centrální shromažďování dat umožňuje vytvořit celoplošnou statistiku o počtu provedených kontrol jak v regionech, tak i v celé republice. Zpřehlední se tím tok státních prostředků přidělovaných podle jednotlivých právních předpisů, dotačních titulů či podpůrných programů a současně s tím budou lépe zachytitelné případy neoprávněného čerpání finančních prostředků.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down