Kraj podporuje tvorbu webových stránek

Na svém posledním zasedání schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina dva grantové programy - Webové stránky měst a obcí a Webové stránky malých a středních podnikatelů (MSP). Na každý grantový program je určena částka půl milionu korun.

„Cílem programu Webové stránky měst a obcí je podpora nových webových stran, popř. zvýšení obsahové úrovně a dostupnosti stávajících webových stran měst a obcí v kraji Vysočina. Cílem programu Webové stránky MSP je zviditelnění malých a středních podnikatelů na tuzemském i zahraničním trhu. V rámci programů lze financovat i zaregistrování internetové domény,“ konstatovala Táňa Mrázková z odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina.
Příjemci podpory mohou být města a obce kraje Vysočina, malí a střední podnikatelé se sídlem v kraji s méně než 50 zaměstnanci. Maximální výše podpory na jeden projekt je 50 % celkových přijatelných výdajů, nejvýše však 15 000 korun. Uzávěrky obou programů jsou 1. září 2003.
Podrobnější informace o programech (Výzva k předkládání žádostí) a formulář žádosti jsou umístěny na internetové adrese: www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny, nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Více informací T. Mrázková, 564 602 104, mrazkova.t@kr-vysocina.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *