Krajské veterinární správy byly vyzvány k důslednějším kontrolám

Na základě výhrady, kterou vyslovili v loňském roce inspektoři z FVO – z Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary Office), podnikla Státní veterinární správa ČR již odpovídající kroky. Upozornila příslušné krajské veterinární správy, že musejí vykonávat důslednější kontroly a sledovat, jak v inseminačních stanicích vykonávají dozor soukromí veterinární lékaři, kteří jsou jimi pro tuto činnost schváleni.

Mise z 21. 11. až 25. 11. 2005 shledala, že jsou rezervy na úrovni dozoru inspektorátů krajských veterinárních správ, nicméně, že zjištěné závady nejsou překážkou ani v činnosti, ani v obchodování, připomněl mluvčí Státní veterinární správ ČR Josef Duben.
Nyní krajské veterinární správy podle Dubna kontrolují objekty a zařízení inseminačních stanic, jde zejména o organizačně stavební uspořádání, aby odpovídala požadavkům stanoveným předpisy EU. Patří sem například omezení vstupu nepovolaných osob do inseminačních stanic, omezení chovatelských dnů, a že vždy musejí být evidovány osoby zabezpečující nezbytné služby pro inseminační stanice. Tyto osoby vždy musejí být vybaveny ochrannými hygienickými prostředky.
K úkolům patří i opatření, které má zamezit, aby do zařízení neměl přístup hmyz. Ve světle nyní prováděného ozdravovacího programu proti IBR (infekční bovinní rhinotracheitidě) je to aktuální, neboť právě hmyz toto onemocnění může přenášet, řekl Duben..
Na připomínku k ochraně zdraví plemeníků před nebezpečnými nákazami SVS ČR uvedla, že s ohledem na to, že Česká republika byla rozhodnutím komise č. 320/2004 ES oficiálně uznána za úředně prostou tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu, je (na základě veterinárního zákona) vyloučeno, že by se mohl do inseminační stanice dostat problematický býk, tedy ani býk z hospodářství, kterému byl status úředně prostého hospodářství pozastaven nebo odejmut. K takové situaci zatím nedošlo, prohlásil Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *