Krátké zprávy SZIF

Na zálohách rozděleno 750 milionů korun. Tolerance plísní u řepky z letošní sklizně zůstává stejná. Výše záloh na subvence pro vývoz mléčných výrobků. Žádná záloha na subvence při vývozu sladu.

750 milionů korun si už zemědělci rozdělili na zálohách na finanční podporu a finanční kompenzační podporu za uvádění půdy do klidu

Výměra orné půdy uvedené do klidu je 178 768 ha a výměra orné půdy neuvedené do klidu činí 2 085 286 ha.
Výměra řepky olejné na orné půdě uvedené do klidu je podle pravomocných rozhodnutí 46 699 ha, což při předepsaném výnosu 2,5 t /ha představuje 116 748 t řepky olejné.
Zálohu na cenu řepky olejné zvýšilo Prezidium na dřívějším jednání na 1000,- Kč/t řepky. S výplatou záloh pak začal Fond neprodleně a v současné době vyplatil formou proplácení zálohových listů již 24 milionů korun.

Tolerance plísní u řepky ze sklizně 2003 zůstává stejná

I pro sklizeň roku 2003 povolilo Prezidium SZIF svým rozhodnutím 6% podíl plesnivých a naplesnivělých semen u řepky olejné nakupované z půdy uváděné do klidu. Jde o maximální hranici podílu plísní u řepky olejné, určené pro nepotravinářské využití, kterou jsou povinni dodat žadatelé o finanční podporu z půdy uváděné do klidu. Sklizeň řepky začíná počátkem července.

Intervenční nákup pšenice potravinářské

Prezidium SZIF vzalo na vědomí problematiku intervenčního nákupu pšenice potravinářské a s okamžitou platností ruší v loňském roce vyhlášené procento poklesu průměrných cen obilovin, při kterém se zahajují intervenční nákupy obilovin.

Výše záloh na subvence pro vývoz mléčných výrobků
schválené Prezidiem SZIF na III. čtvrtletí 2003

 Máslo ( 16% vody ) . . . . . . . .. . . . . . . 42 500,-Kč/t
 SOM ( tuk do 1,5% ) . . . . . . . . . .. . .. . 15 700,-Kč/t
 SPM ( tuk nad 26% ) . . . . . . . . . .. . . . .. 22 000,-Kč/t
 Zahuštěné mléko ( tuk do 9% ) . . . . . . . 3 400,-Kč/t
 Eidam ( tuk nad 45% ) . . . . . . . . . .. . . . 27 700,-Kč/t
 Akawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 400,-Kč/t

Záloha na subvence při vývozu sladu není třeba

I pro čtvrté čtvrtletí hospodářského roku 2002/2003 stanovilo Prezidium SZIF nulovou zálohu na subvenci při vývozu sladu. Naposledy byla záloha na subvenci stanovena v prvním čtvrtletí předchozího hospodářského roku, nikdo z vývozců však zájem o čerpání této zálohy neprojevil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *