Kritizují rozdělení peněz

Ministerstvo zemědělství sklízí kritiku za rozvržení peněz mezi jednotlivé osy Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Hlavní výhrady se týkají nedostatečných zdrojů na modernizaci podniků.

Pouhých 801 milionů korun, které mají jít ročně na modernizaci podniků, považuje Zemědělský svaz ČR za naprosto nedostačující. „Razantně by se tak snížil objem podpor, když v letošním roce je na toto opatření vyčleněno 1,7 miliardy korun,“ kritizuje předseda svazu Miroslav Jirovský. Nelíbí se mu, že ministerstvo nerespektuje závěry veřejných diskusí, při nichž se investicím do konkurenceschopnosti přikládala velká váha.
Podle Tomáše Zídka z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky by se mělo spíš než dohadovat se o rozdělení peněz mezi osami znovu diskutovat o finančním rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Příděl 10,4 miliardy korun z unijních zdrojů považuje za podceněný a očekává, že při schvalování státního rozpočtu na příští rok se tato otázka ještě otevře. „Zemědělství také musí více než jindy sledovat využití ostatních evropských fondů,“ doporučuje Zídek, který na téma EAFRD hovořil minulou středu na semináři Zemědělského svazu ČR (ZS).
Resortní ministerstvo původně předpokládalo, že pro EAFRD získá Česká republika na sedmileté období asi 120 miliard korun, což by znamenalo kolem 17 miliard korun na rok. „To byla optimistická předpověď. Částka 10,4 miliardy korun je maximum možného, dá se s ní žít,“ uvedl za MZe Hugo Roldán z tiskového oddělení. Spolu s národním dofinancováním má být v EAFRD ročně k dispozici 13,3 miliardy korun.
Poslední verze MZe přiznává podle Tomáše Zídka ose I zaměřené na konkurenceschopnost 23 procent prostředků z EAFRD, ose II na životní prostředí 55 procent, ose III na rozvoj venkova 14 procent a programu Leader pět procent. „Viníkem takového rozvržení peněz není MZe, ale nedostatek finančních prostředků. Pokud se má navázat na Horizontální plán rozvoje venkova a zachovat stejné peníze na podpory méně příznivým oblastem (LFA) a na agroenvironmentální opatření, pak poměr mezi osami takto vychází,“ vysvětluje Zídek.
Zatímco pro letošek je na HRDP podle místopředsedy ZS Jaromíra Řezáče vyčleněno devět miliard korun, od příštího roku se mají zdroje snížit na sedm miliard korun. „Existuje obava, že k zabezpečení těchto programů s dlouhodobým působením by se musely krátit výplaty v oblastech LFA podle velikosti podniků, nebo rušit jiné programy,“ řekl. ZS doporučuje přiznat ose I 35 procent prostředků, ose II 48 procent, ose III deset a na Leader pět procent.
Během tří let by se podpory oblastem LFA neměly výrazně měnit, předpokládá Zídek. Diskuse o novém vymezení LFA budou podle něho intenzivní za dva roky. Poznamenal, že se u nás navrhuje každoroční pětiprocentní snížení dotací, které by měly být vázány na velikost zemědělských podniků a počet zaměstnanců. „Kolem roku 2010 možná na LFA něco uspoříme a tyto peníze by mohly jít na modernizaci podniků,“ dodal Zídek.
Zemědělcům také doporučuje zajímat se o podpory i z jiných resortů. Kupříkladu z Evropského regionálního fondu pod ministerstvem pro místní rozvoj, z něhož má jít podle Zídka do jednotlivých krajů zhruba po miliardě korun ročně. „Kolem dvaceti miliard korun na rok má mít fond pod ministerstvem práce a sociálních věcí na podporu rozvoje lidského potenciálu. Z něj se bude přispívat na poradenství, školení, diverzifikaci, aktivity na zvýšení zaměstnanosti na venkově,“ jmenoval Zídek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *