Kronika zemědělce roku

Vítězem soutěže Zemědělec roku může být jen jeden. V roce 2005 se to podařilo jako první v pořadí společnosti Penta, s. r. o., z Dřetovic u Kladna. Oficiální vyhlášení výsledků proběhlo v panteonu Národního muzea. Mezi přednosti podniku patří efektivita výroby, nadprůměrné výnosy, možnost vlastního uskladnění všech sklizených komodit a dodávání produkce většinou přímo dalším zpracovatelům, se kterými má Penta korektní obchodní vztahy.

Určit, který zemědělský podnik je v České republice nejlepší asi není možné. Přesto jednotlivé soutěže, které vyhlašují každoročně různé zemědělské organizace se o něco podobného snaží. Podmínky každé soutěže jsou vždy trochu jiné, a tak (naštěstí) nemáme jednoho vítěze v jediném roce. Vždy na konci uplynulého roku jsou zveřejněny výsledky soutěže Zemědělec roku, kterou vyhlašuje naše vydavatelství Profi Press a jejíž mediálním partnerem je týdeník Zemědělec. O vítězi v této soutěži rozhodují důležité ekonomické ukazatele, tak zvané finanční zdraví.
Společnost Penta, s. r. o., která letošní ročník vyhrála, se oficiálně o své úspěšné účasti dozvěděla 6. prosince v krásných prostorách panteonu Národního muzea. V tento den se zde konal Agrokomplex pořádaný vydavatelstvím Profi Press za účasti předních představitelů agrárního sektoru.
Je pochopitelné, že jsme se na zemědělský podnik v Dřetovicích u Kladna rozjeli, abychom vám vítěze soutěže Zemědělec roku představili v našem časopisu.

Změny ve struktuře podniku
Na první otázku, od kdy začali v Dřetovicích hospodařit jako společnost Penta, jsme dostali překvapivě přesnou odpověď. „Vše začalo v roce 1992, přesně 1. října,“ vzpomíná Ing. Milan Soukup, jeden z pěti původních zakladatelů společnosti a dodává, že v zemědělství pracovali všichni celý život, ale na vlastní nohy se rozhodli postavit v okamžiku, kdy se tehdejší zemědělské družstvo dostalo do finančních problémů. Před třinácti lety měli 49 zaměstnanců, ale teď zde pracují tři zakládající členové společnosti a pět zaměstnanců. Již na počátku začali obhospodařovat téměř 1200 hektarů a tato výměra se téměř nezměnila. To se rozhodně nedá říci o zaměření celého podniku. Živočišná výroba je zde již minulostí. „Postupně jsme utlumovali výkrm býků i chov dojených krav,“ vysvětluje Ing. Soukup. V Dřetovicích byl také šlechtitelský chov prasat. Jako hlavní problém pro udržení této činnosti byla skutečnost, že společnost Penta nevlastnila budovy, ve kterých byla prasata ustájena. Nakonec se alespoň podařilo šlechtitelský materiál prodat jiné společnosti, která mohla s podobnou činností pokračovat. Vítězný zemědělský podnik se v současnosti specializuje pouze na rostlinou výrobu, a proto byla vůbec možná zmiňovaná redukce počtu pracovníků.

Plodiny pro osevní postup
Většina půd, na kterých společnost hospodaří, jsou těžší hlinitojílovité. Pouze asi jedna čtvrtila jsou půdy písčité. Podle Ing. Petra Frühaufa, dalšího z původních zakladatelů, využívá stabilně společnost Penta dva osevní postupy. Do prvního zařadili cukrovku a v druhém počítají s řepkou. Stejně jako naprostá většina zemědělských farem v ČR i zde zaujímá největší plochu v pěstovaných plodinách obilniny. „Každoročně oséváme 450 ha ozimé pšenice, 300 ha ječmene jarního, 150 ha řepky, 100 ha hrachu, 100 ha máku a 80 ha cukrovky,“ Popisoval Ing. Frühauf. (Když viděl, jak si vše zapisuji, upozornil mě, že ta čísla nemusí být úplně přesná.)
Podle vyjádření Ing. Frühaufa, hrách zařadili do osevního postupu především proto, že je to jedna z mála zlepšujících předplodin pro obilniny. Částečnou ztrátu vzniklou pěstováním hrachu vykompenzují pozitivní faktory působící na strukturu půdy a výnos pšenice, před kterou ho pravidelně zařazují.
Naopak mák je plodinou ekonomicky zajímavou. V Dřetovicích se mohou pochlubit několikaletou spoluprací s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, která zde má pokusná pole právě s mákem.

Mělké zpracování půdy
Od roku využívají předností mělkého zpracování půdy. Před deseti lety (v roce 2006) si pořídili první stroj značky Horsch, dobře si pamatoval Ing. Soukup. Dnes již takto hospodaří na celé výměře. Tento způsob přípravy půdy má některé výhody, ale i jistá úskalí. V Dřetovicích si jich jsou vědomi, a tak kladou velký důraz na kvalitu jednotlivých operací při pěstování plodin. Samozřejmostí je střídání hloubky zpracování půdy, které má zabránit nežádoucímu utužování půdního profilu. „Obecně u nás platí, že k ozimům kypříme v menší hloubce a před setím jařin zpracováváme půdu hlouběji,“ popsal Ing. Frühauf.
Při tomto způsobu hospodaření poskytují zdejší porosty velmi dobré výnosy. Podle Ing. Frühaufa sklízejí z jednoho hektaru v průměru sedm tun pšenice nebo šest tun jarního sladovnického ječmene. Řepka si drží produkci nad tři tuny a mák nad jednu tunu. Vše ale nezáleží jen na způsobu zpracování půdy. Dostatečná výživa rostlin je další činnost, kterou zde nezanedbávají. Zaměstnanci společnosti Penta se o hnojení pozemků rozhodují podle pravidelných rozborů půd. „Neopomíjíme hnojení fosforem a draslíkem,“ zdůraznil Ing. Frühauf a potvrdil dobré zkušenosti také s listovou výživou. Hnojení dusíkem se pohybuje okolo 170 až 180 kg na jeden hektar a rozbory potvrzují dobrou zásobenost půd jednotlivými prvky.

Uplatnění produkce
Jedním z kroků k úspěchu nejen v soutěži, ale i v zemědělském podnikání je schopnost sklizenou úrodu dobře prodat. Společnost Penta se vyhnula problémům, které potkali ostatní zemědělce především v letech všeobecné nadúrody hlavních plodin. V majetku zakládaného podniku se po původním zemědělském družstvu ocitlo také několik budov, které sloužily hlavně jako skladovací prostory pro živočišnou výrobu (seník apod.). Postupně, jak v Dřetovicích utlumovali chov hospodářských zvířat, investovali do přestavby těchto budov. Nyní zde mají několik halových skladů s aktivním větráním, ve kterých mohou ukládat veškerou roční produkci. Podle Ing. Soukupa se však vždy snaží prodat všechnu úrodu přibližně do dubna ještě dříve, než poklesne cena na trhu v souvislosti s očekáváním nové sklizně.
Nespornou výhodou je dlouhodobá spolupráce se zpracovateli, kterým společnost Penta dodává zemědělské komodity. Korektní jednání jak ze strany zemědělského podniku, tak odběratelů základem bezproblémového obchodování.

Místo v kronice
Popisovaná společnost nemá zdánlivě žádné zásadní problémy, a tak vítězství v soutěži Zemědělec roku se může zdát jako naprosto logické. Z výsledků, které zveřejnili hodnotitelé – pracovníci Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, ale vyplývá, že téměř třetina účastníků dosáhla nejvyššího možného ohodnocení a o konečném vítězi rozhodla rentabilita celkových aktiv.
Podle Ing. Soukupa mají v Dřetovicích problémů více než dostatek. Úspěch v soutěži jim však ukázal možnosti, které mají v některém z kol Operačního programu. Na rekonstrukci stále čekají některé ze skladovacích prostor a k tomu by chtěli využít nových podmínek programu. V nejbližší době by také rádi zajistili zastřešené místo pro používanou techniku.
Pokud se vše podaří bude to další příležitost k zápisu do vlastní kroniky, která zachycuje celou historii společnosti Penta. Díky přesně vedeným záznamům pak není problém určit den založení podniku nebo za pár let zavzpomínat na první místo v soutěži.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *