Kvóty na masné krávy a ovce nestačí

Poloviční početní stavy masných krav a ovcí, které České republice navrhla Evropská komise, jsou nízké a neumožní obhospodařit trvalé travní porosty. Znamená to problémy při zpracování biomasy, která na loukách a pastvinách vyroste. Tvrdí to zástupci Českého svazu chovatelů masného skotu s tím, že hodlají usilovat o zvýšení kvót.

Proti požadavku ČR na kvótu 230 tisíc krav bez tržní produkce mléka EK navrhla jen 90 113. U ovcí a koz je nabídka 56 715 kusů v porovnání s českou žádostí ani ne poloviční. Louky a pastviny nyní v tuzemsku zaujímají asi 22 procent zemědělské půdy. Průměr EU je však 37 procent, takže jejich rozloha by se měla zvyšovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *