29.07.2011 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Leasing zastiňují úvěrové obchody

Pokles investičních aktivit je obecně dán ekonomickou krizí. Za menším zájmem o leasing stojí však existence dotačních titulů, z nichž se financuje zemědělská technika. Dokazují to i údaje České leasingové a faktoringové asociace, podle níž se již od roku 2007 leasingové obchody pro dlouhodobý majetek propadají. Její výsledky potvrzují i samotné leasingové společnosti, které ale v letošním roce už mírné oživení v investiční aktivitě zemědělců na českém trhu zaznamenávají. Na výsluní se stále hřejí úvěrové obchody, které více táhnou kvůli možnosti čerpat k nim dotace.

“Je realitou, že ekonomická recese let 2009–2010 se nepříznivě promítla i do investičních aktivit zemědělců,“ potvrdil Ing. Jiří Vintr, manažer oddělení řízení produktů UniCredit Leasing CZ, a. s. “Co se týká celého trhu zemědělské techniky, souhrnně lze sledovat pouze prodeje traktorů, které v letech 2008–2010 klesly až o čtyřicet procent. Od loňského roku pozorujeme pozvolný nárůst, ale úroveň investiční poptávky ještě nedosáhla předkrizového období,“ dodal.

Pokles tempa ekonomického růstu a omezení investičních aktivit v prodeji zemědělské techniky zaznamenala též firma VB Leasing CZ, spol. s r. o. “Řada zemědělců či podnikatelů na venkově si vzhledem k ekonomické situaci nemůže dovolit pořízení nové zemědělské techniky. Řešení tohoto problému se nachází ve výběru dostupného finančního produktu pro pořízení nových zemědělských technologií,“ poznamenal specialista na financování zemědělské techniky Ing. Davida Lexa s tím, že jejich firma se snaží nabídnout snadné a výhodné financování.

Leasingové společnosti připouští, že v současnosti došlo k oživení trhu, ale jen mírnému. “V oboru zemědělské a lesní techniky očekáváme větší nárůst v měsících červen a červenec, kdy se každoročně v tomto oboru zvyšuje zájem o poskytování financování,“ sdělil Ing. Lexa a dodal: “Závěry, týkající se změn na trhu, by bylo tedy vhodné přesunout až do druhé poloviny roku.“

 

Leasing nesplňuje podmínky

Snížený zájem o financování prostřednictvím leasingu vyplývá i z pravidel, která se vztahují na dotační tituly investičních programů pro zemědělce. “V případě využití dotační podpory jsou tyto předměty financovány výhradně formou účelového úvěru. Vyplývá to z podmínek institucí, které dotace poskytují, konkrétně se jedná o podmínku, že příjemce dotace musí být zároveň vlastníkem předmětu financování. U leasingových produktů je vlastníkem financovaného předmětu ale leasingová společnost. “Zjednodušeně řečeno, úvěr dává klientovi možnost čerpat na pořízení daného předmětu dotační titul a v tom je zvláště v komoditě zemědělské techniky jeho největší přednost,“ vysvětlil Ing. Vintr z UniCredit Leasing, proč úvěry mají přednost před leasingem.

O výhodnosti úvěrů pro klienta nepochybuje též Ing. Lexa ze společnosti VB Leasing. “Při uzavření úvěru jde o okamžitý převod předmětu do jeho vlastnictví, čímž jsou splněny podmínky pro čerpání dotací ze státního rozpočtu, například z fondu PGRLF či z některého z evropských strukturálních fondů. Tento způsob financování umožňuje jednorázový odpočet DPH z plné pořizovací ceny již v okamžiku pořízení předmětu, čímž dochází k uvolnění prostředků pro další investice nebo se nabízí možnost využít vratky DPH k mimořádné splátce úvěru,“ uvedl. “Zemědělci mají především zájem o zvýhodněné financování zemědělské techniky úvěrem s příspěvkem Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) prostřednictvím programu Zemědělec. Jde o jeden z nejefektivnějších nástrojů českého zemědělství působící v rámci národní pomoci,“ zhodnotil a připomněl, že fond poskytuje podporu ve formě subvence části úroků z úvěrů. Základní sazba dotace části úroků z úvěru je ve výši čtyři procenta. Zemědělcům do věku čtyřiceti let je toto zvýhodnění navýšeno o jedno procento, dotace tedy činí pět procent.

 

Úvěr přináší výhody

Do počtu uzavřených leasingových smluv zasáhly i úpravy legislativy, které leasing znevýhodnily. “V průběhu posledních let došlo k důležitým změnám v zákoně o dani z příjmů. Daňová novela v roce 2008 prodloužila dobu finančního leasingu u druhé a následujících odpisových skupin na dobu standardní délky odepisování, což přineslo znevýhodnění leasingu vzhledem k prodloužení doby, po kterou musí zůstat předmět v majetku leasingové společnosti. Dobu splácení je však možné i v tomto případě zvolit od dvanácti měsíců,“ upřesnil Ing. Lexa.

Skutečnost, že se leasingové společnosti musely pružně přizpůsobit vývoji na finančním trhu a změnám v legislativě, konkrétně prodloužení délky odepisování u leasingu, potvrdil i Ing. Vintr. “Proto se také zaměřily i na financování prostřednictvím jiných produktů, na které se tyto změny nevztahují. V komoditě zemědělské techniky jde navíc i o podmínky i pro poskytování dotací,“ zdůvodnil odklon od leasingových obchodů k úvěrovým. Poukázal i na výhody úvěrů poskytovaných leasingovými společnostmi. “Rozdíl mezi bankovním úvěrem a úvěrem od leasingové společnosti spočívá zejména v rozsahu podkladů vyžadovaných pro schválení a rovněž v délce schvalovacího procesu, která je u leasingových společností výrazně kratší a samotný proces schvalování jednodušší. Navíc leasingové společnosti aktivně spolupracují s různými dodavateli zemědělské techniky a výsledkem této spolupráce je v mnoha případech výhodnější nabídka pro klienta jak v nižší úrokové sazbě, tak ve zjednodušení procesu schvalování, kdy klient nemusí se žádostí chodit do banky, ale vše vyřídí současně s nákupem zemědělské techniky přímo u dodavatele.“

 

Otázky pro leasingové společnosti

 

1. Na jaké investice požadují zemědělci úvěr a na jaké uzavírají smlouvu o leasingu?

2. Jistě se snažíte klienty přitáhnout něčím novým. Jaké jste zavedli novinky v leasingových a úvěrových produktech, popřípadě jaké připravujete?

3. Spolupracujete s dodavateli či výrobci zemědělské techniky? Jak funguje taková spolupráce a pro koho je přínosem? Promítá se tato spolupráce do výsledné ceny pořizovaného předmětu?

 

UniCredit Leasing CZ, a. s., Ing. Jiří Vintr, manažer oddělení řízení produktů

1. Zemědělci se snaží v maximální možné míře využívat dotace z  národních i evropských fondů a optimálně je kombinovat. Co se týká šíře využití dotací, je možné je čerpat na pořízení téměř jakékoli zemědělské techniky. UniCredit Leasing v této komoditě financuje zejména traktory, kombajny a další přívěsnou a závěsnou zemědělskou techniku.

2. V loňském roce jsme speciálně pro zemědělce zavedli dva nové úvěrové produkty Credit-Agro FREE a CreditAgro Sezónní splátky. Oba tyto produkty lze kombinovat s dotacemi PGRLF. Reakce našich klientů z řad zemědělských podniků jasně potvrzují, že se nám podařilo uvést na trh produkt, který v nabídce dosud scházel a zemědělcům svojí novou filozofií plně vyhovuje. V naší úvěrové novince CreditAgro Sezónní splátky jsme totiž zohlednili nepravidelnosti příjmů zemědělců, ať už ze sezónních výkyvů tržeb z rostlinné či živočišné produkce nebo z inkasa státních dotací. Způsob kalkulace sezónních splátek je maximálně přizpůsoben konkrétní situaci a potřebám každého našeho klienta. UniCredit Leasing dokáže na základě znalosti výše a období čerpání dotací či jiných příjmů klienta stanovit výši nepravidelných splátek a dopočítat zbylé splátky úvěru. Totéž je možné i naopak, kdy na základě znalosti platebních možností klienta v průběhu kalendářního roku jsme schopni stanovit výši nepravidelných splátek úvěru. Produkt CreditAgro Free klientům umožňuje rovněž flexibilitu splátek v podobě mimořádného vkladu, resp. opakovaných mimořádných vkladů v libovolné výši, tedy pokrytí splátek v následujícím období, s možností předčasného splacení úvěru, a to bez poplatku.

3. UniCredit Leasing je například poskytovatelem značkového financování Some Finance s významným dodavatelem zemědělských strojů, společností Some. Výhodou je možnost společnými silami nabízet výhodnější podmínky financování, ať už co se týká ceny nebo komplexnosti služeb. Dodavatel potřebuje stálého a stabilního finančního partnera a financující společnost naopak získává možnost poskytovat kvalitní finanční služby společným zákazníkům.

 

VB Leasing CZ, spol. s r. o., Ing. David Lexa, vedoucí pobočky České Budějovice, specialista na financování zemědělské techniky

1. Je to velmi individuální. Obecně mohu říci, že na větší investice požadují zemědělci úvěr, aby mohli požádat o dotace z některého dotačního programu. Přitom nejčastěji využívaný program je již výše zmiňovaný PGRLF. Naopak na menší investice se využívá leasing, neboť vyřízení leasingu je snadnější a pro klienty administrativně jednodušší. V současnosti je asi každá druhá smlouva na zemědělskou techniku uzavřená s využitím dotace od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

2. V současnosti neplánujeme zavádět nové produkty, neboť před pevně nastavenými produkty preferujeme individuální jednání s klientem. Díky dlouhodobým zkušenostem s financováním zemědělské a lesní techniky známe požadavky klienta a jsme si vědomi specifik tohoto odvětví. Umožňujeme klientovi se aktivně podílet na sestavování splátkového kalendáře s cílem minimalizovat klientovu průběžnou finanční zátěž. Víme, že pro zemědělce je důležité zohlednění sezónnosti a přizpůsobujeme splátky jednotlivým ročním obdobím. Trvale také nabízíme možnost zvýhodněného financování s příspěvkem od PGRLF.

3. Nemáme žádného výhradního dodavatele, ale samozřejmě spolupracujeme s řadou dodavatelů a výrobců zemědělské techniky. Zaměřuje se na prohlubování stávajících, ale i na navazování nových obchodních vztahů s koncovými klienty i s dodavateli předmětů financování. Přínosem obchodních vztahů s dodavateli je pro nás zvláště přímý kontakt s kupujícím. Pro klienta znamená spolupráce leasingové společnosti a dodavatele hladký a zrychlený průběh obchodování. Cena pořizovacího předmětu není navýšena, naopak ve spolupráci s některými dodavateli připravujeme různé nabídky zvýhodněného financování pro podporu prodeje zemědělské techniky.

 

Eva Seifertová

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down