Lesy ČR připravují praktickou výuku

V Hradci Králové se koncem září uskutečnila pracovní schůzka vedení státního podniku Lesy ČR a zástupců Ministerstva zemědělství s řediteli středních škol a učilišť lesnického zaměření. Záměrem společného jednání bylo představení konceptu spolupráce Lesů ČR s jednotlivými školami při zabezpečení praktické výuky žáků středních lesnických škol na pozemcích ve správě Lesů ČR. Společného jednání se účastnilo jedenáct škol. Informovala o tom mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Podpora učňovského a středního lesnického školství je jednou z priorit Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy ČR pro období let 2015 až 2019. „Proto jsme připravili návrh konkrétní spolupráce se středními lesnickými školami a učilišti. Princip konceptu zajištění praktické výuky bude spočívat v uzavření rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v lesnických oborech – pěstování lesů, lesní těžbě, ochraně lesů, hospodářské úpravě lesů a myslivosti. Prakticky to znamená, že příslušné škole, která o takovouto spolupráci projeví zájem, bude umožněno realizovat praktickou výuku na státních porostech ve správě Lesů ČR a případně i praktickou výuku myslivosti v režijních honitbách podniku,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád s tím, že při realizaci jednotlivých lesnických činností se bude vycházet z projektů pěstebních a těžebních činností na organizačních jednotkách Lesů ČR.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *