Lesopark v obci Pernink se obnovuje

Lesy ČR pokračuje v obnově významné přírodní památky – lesoparku v obci Pernink v Karlovarském kraji. Obnova probíhá ve dvou etapách. První, právě probíhající, skončí letos v srpnu. Druhá, která se připravuje, potrvá souběžně od května do září. Slavnostní otevření pro veřejnost se plánuje na podzim. V rámci kompletní regenerace, na kterou bude vynaloženo více než sedm milionů korun, proběhne obnova pěšin, výsadba nových dřevin a letos by mělo vzniknout i několik zajímavých míst. Uvedl to mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

„Naším záměrem je rozsáhlá sadovnická a krajinářská obnova původní zahradní architektury a celkové kompozice území. Práce jsou hrazeny částečně ze strukturálních fondů Evropské unie – Operačního programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova. Zbývající část jde z Programu 2000, kterým Lesy ČR celostátně podporují veřejně prospěšné funkce lesů. Obnova Lesoparku Pernink se tak stane naším dalším příspěvkem k rozšíření nabídky turistických cílů v lokalitě Krušných hor,“ uvádí ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Barbora Klempířová.
Původní lesopark vznikl v době mezi světovými válkami za přispění místního okrašlovacího spolku na ploše o rozloze 45 hektarů. Po druhé světové válce pustl a postupně se měnil v les, některé jeho původní části prakticky zanikly. Díky poloze v bezprostřední blízkosti obce Pernink je zde dodnes patrná a používaná síť původních chodníků. Oblast kolem Perninku totiž patří mezi turisticky atraktivní místa Karlovarského kraje, tato část přírody je cílem výletů nejen místních lidí, ale i návštěvníků ze vzdálenějších lokalit. Některé původní chodníky však časem přece jen zanikly, a proto se nyní počítá s jejich obnovou. V současnosti jsou pozemky, na kterých se lesopark rozkládá, ve správě Lesů ČR a jsou vedeny jako lesní porosty. Přeměna tohoto území přinese kromě rozšíření možností k vycházkám do přírody také zvýšení biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti.
„V rámci přípravných prací odborníci Lesů ČR důkladně posoudili zdravotní stav stromů pocházejících ještě z původní výsadby. Některé budou ošetřeny, jiné, ty ve špatném stavu, budou nahrazeny novými. Projekt počítá s výsadbou 26 druhů listnatých a sedmi druhů jehličnatých dřevin, během prací dojde k výsadbě více než jedenáct tisíc stromků a keřů,“ vysvětluje dále Barbora Klempířová. Mezi nově vysázenými listnatými dřevinami návštěvníci najdou javor babyku, brslen evropský či štědřenec alpský, jehličnany obohatí borovice černá, smrk omorika nebo tis červený.
V areálu lesoparku obnovou projde několik zajímavých lokalit. Patří mezi ně také přístupová cesta vedoucí k místnímu pomníku. Záměrem je vytvořit lesní křížovou cestu se třinácti zastaveními v podobě pro Krušnohoří typických javorů klenů. Jde o odolné stromy, na podzim se červeně zabarvujících a dosahujícíchí úctyhodné výšky. Na stromech budou umístěny obrázky křížové cesty. V okolí zdejšího altánu vznikne větší volný prostor a tím i malebný výhled. Nedaleko bude založen malý kopec, osázený půdopokryvnými dřevinami.
Obnovu čeká také snad nejzajímavější část lesoparku zvaná „šnekový kopec“. Ten v parku vznikl po vzoru podobné zahradnické zajímavosti, která se dochovala v organizací UNESCO chráněné kroměřížské Květné zahradě. „Prostor kolem kopce uvolníme od náletových dřevin, kolem cest vysázíme solitérní stromy. Připravujeme také úpravy prostranství kolem zdejšího pomníku, na místě bývalého jezírka vznikne studánka s kaskádovým přítokem. Dojde rovněž k obnově altánu a provedení dvouúrovňového značení tras vedoucích lesoparkem. Na cestách do lesoparku přibudou vstupní portály a na význačných místech umístíme informační tabule. Kopec, který vznikne obnovením původní konfigurace okolního terénu, bude osázen barvínkem. Součástí projektu je i obnova odpočívadla doplněného pramínkem,“ dodává ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Barbora Klempířová.
V obci Pernink v Krušných horách na Karlovarsku stojí za pozornost kromě unikátního lesoparku také například kamenný viadukt z konce 19. století nebo kostel Nejsvětější Trojice z počátku 18. století.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *