Lesy ČR kontrolují sběrače borůvek

V období sběru borůvek se lesníci každoročně dostávají do sporů zejména s neukázněnými sběrači borůvek, kteří češou borůvky ve velkém, ničí porosty borůvčí a porušují tím zákon. Podmínky pro sběr lesních plodů jsou ale v zákonech upraveny jednoznačně, upozornil mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík a doplnil, že v tomto týdnu začaly probíhat na různých místech Jeseníků zvýšené kontroly.

Lesní zákon (č. 289/1995 Sb.) v paragrafu 19 říká, že „každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je každý povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.” Hned v následujícím paragrafu 20 je pak uvedeno, že „v lesích je zakázáno sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les”.
Důležité jsou formulace „vstupovat“, „pro vlastní potřebu” a „nenarušovat lesní prostředí”. V posledních letech totiž dochází k nájezdům organizovaných skupin česačů zejména do hor severního pohraničí. „Vstupovat“ samozřejmě neznamená vjíždět a „pro vlastní potřebu” není „česání” borůvek pro obchod za použití takzvaných hřebenů. Po takových skupinách „česáčů“ většinou zůstává spoušť v podobě zdupaného terénu, přelámaných a poničených keřů borůvek a dalšího nepořádku. Ovšem sklizeň borůvek ve velkém za účelem prodeje rozhodně nelze považovat za sběr pro vlastní potřebu a zdevastované porosty borůvčí také nejsou nenarušeným lesním prostředím. Takoví nájezdníci evidentně porušují lesní zákon, a vystavují se nebezpečí postihu pokutou, která v přestupkovém řízení může dosáhnout výše až 5000 korun.
Zaměstnanci státního podniku Lesy České republiky nenechávají přírodu ničit. „V čase dozrávání borůvek provádíme v nejohroženějších oblastech časté průběžné kontroly, zejména v chráněných oblastech,” říká výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. “Sběrači hub se chovají k lesnímu prostředí výrazně přívětivěji, než některé skupiny borůvkářů,” doplňuje Vladimír Krchov.
„Například v tomto týdnu začaly probíhat v různých místech Jeseníků zvýšené kontroly za přítomnosti Policie ČR a pracovníků Lesů ČR. Dvoučlenné hlídky, z nichž je vždy jeden Policista a jeden pracovník Lesů ČR se snaží řešit zjištěné přestupky přímo na místě blokovou pokutou“, říká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk Ing. Pavel Indra.
Přestože letošní úroda borůvek je obecně slabá, lze ze strany nezodpovědných sběračů očekávat nájezdy do lesních porostů spravovaných Lesy ČR. Kromě porušování předpisů o ochraně přírody je velkým problémem také neoprávněný vjezd motorových vozidel do zákazů vjezdu. Za uvedený přestupek může policista udělit blokovou pokutu do výše 2000 Kč.
„Účelem zvýšených kontrol je nejen zamezení poškozování přírody, ale i zajištění průchodnosti lesních cest pro běžný lesnický provoz, ale třeba také pro případný nutný hasičský zásah,“ dodává Vladimír Krchov.
Uvedené rozhodně neznamená, že by Lesy ČR chtěly omezovat volný vstup do lesů. Všechna výše zmíněná opatření mají naopak za cíl podpořit to, aby se všichni ukáznění návštěvníci cítili v našich lesích co nejlépe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *