Lesy ČR: prošetřte trestní oznámení

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) je znepokojen zprávami v médiích, podle nichž měli představitelé Věcí veřejných údajně podat trestní oznámení související se špatným hospodařením státního podniku. Lesy ČR si nejsou vědomy jakéhokoli protiprávního jednání a vyzývají proto orgány činné v trestním řízení k co nejrychlejšímu prošetření tohoto obvinění a vyvrácení veškerých podezření. Informoval tom mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

„Státní podnik, ani já jsme bohužel nebyli s obsahem trestního oznámení seznámeni. Není nám tak známo, co přesně Lesům ČR či mně osobně Věci veřejné vytýkají. Odmítáme však jakékoli protiprávní jednání. Tato situace, kdy jsem bez důkazů a možnosti obrany veřejně obviňován z trestné činnosti, mě osobně i státní podnik hluboce poškozuje. Přál bych si proto, abychom byli podnik i já co nejdříve očištěni a zbaveni veškerých podezření,” říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel LČR.
Z veřejných zdrojů je známo pouze to, že v trestním oznámení má jít o nehospodárné nakládání se svěřenými prostředky ve věci vymáhání pohledávek Lesů ČR za společností CE WOOD, a.s., a o údajnou přípravu nevýhodného nákupu pily v Ptení na Prostějovsku. Veškeré pochybnosti v těchto záležitostech však již byly v minulosti opakovaně veřejně vyvráceny, Lesy ČR se k nim velmi podrobně vyjádřily, koneckonců tato vyjádření je stále možno dohledat na internetových stránkách podniku na adrese http://www.lesycr.cz . Poslanec Josef Novotný tedy měl a stále má možnost se s těmito skutečnostmi seznámit, což dosud pravděpodobně neučinil, v opačném případě by jistě podání trestního oznámení zvážil. Oběma záležitostmi se navíc zabývala i dozorčí rada podniku.
„Jsem pevně přesvědčen, že trestní oznámení poslance Novotného bude odloženo. Považuji za nešťastné, že se již dříve vyvrácené nepravdy týkající se Lesů ČR staly nově součástí politického boje. Podání trestního oznámení by mělo být zvažováno jako nejzazší krok. Každý by si zejména měl uvědomit, že pomluva a křivé obvinění jsou i nadále trestnými činy, za něž může konkrétní osoba nést odpovědnost. Jediný rozdíl spatřuji v tom, že poslanec Novotný se s ohledem na svou imunitu na rozdíl od jiných nemusí případných důsledků podávání trestních oznámení tolik obávat. Přesto ve snaze o rychlé vyšetření všech faktů, podaly Lesy ČR trestní oznámení za pomluvu a křivé obvinění,“ uzavírá Svatopluk Sýkora.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *