29.01.2007 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lesy ČR rozhodly o způsobu zadání zpracování kalamity

Zadávány budou pouze kalamitní práce formou jednoduchého nabídkového řízení ucelených zakázek. Zpravidla půjde o smluvní územní jednotky (dále SÚJ), nebo jejich části. Zpracování kalamity v oblastech, kde byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav, bude řešeno v souladu se zákonem 137/2006 mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Lesy ČR předpokládají, že k uzavření smluvních vztahů v kalamitních jednotkách dojde nejpozději do 5. 2. 2007. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Tomáš Vyšohlíd.

V souladu se zněním § 18 zákona o veřejných zakázkách bude ve všech postižených regionech vyhlášeno výběrové řízení na těžbu kalamitního dříví v oblastech, ve kterých byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav. „Organizací a realizací těchto výběrových řízení byly pověřeny krajské inspektoráty (KI) ve spolupráci s jednotlivými lesními správami (LS),“ upřesňuje generální ředitel Lesů ČR František Koníček.
Smlouvy budou uzavírány pouze na těžbu a prodej kalamitního dříví včetně úklidu klestu. Součástí smluvního vztahu bude následný výkup cca 50% objemu těženého dříví
ve vybraných sortimentech (kulatina, vláknina), určených k plnění smluvních závazků Lesů ČR vůči zpracovatelům dříví a veřejným obchodním kanálům.

Výběrové řízení proběhne na základě výzvy minimálně třem podnikatelským subjektům pro každou navrženou kalamitní jednotku. Z hlediska flexibility a rychlosti likvidace kalamity bude jejich prostorové vymezení definováno dle zkušeností a konkrétních podmínek v regionu, přičemž zejména v území nejhůře postiženém kalamitou se tyto kalamitní jednotky nemusí shodovat s klasickými SÚJ (smluvními územními jednotkami), ale budou jejich součástí. Toto přerozdělení umožní oslovení většího počtu podnikatelských subjektů a maximální využití disponibilní kapacity v regionu. Přihláškou do zadávacího řízení bude přijatá nabídka. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena.

U každého KI Lesů ČR byla k 26. 1. 2007 zřízena krajská výběrová komise
ve složení: ředitel KI, lesní správce z území, na kterém kalamitní jednotka leží, a jmenovaný pracovník ředitelství Lesů ČR. Předsedou komise je vždy ředitel KI. Jednání se zúčastní jako pozorovatelé zástupci nominovaní za Ministerstvo zemědělství a za příslušný Krajský úřad.

Na území, které nebylo postiženo významně kalamitou, přepracují Lesy ČR roční těžební a pěstební projekty na rok 2007. „Lesy ČR musí poměrně zásadním způsobem zredukovat objem úmyslné těžby tak, aby nedošlo vlivem extrémní kalamitní těžby k přetěžení přijatelných ročních limitů (dle lesního zákona),“ dodává Koníček.
„Objem kalamity odpovídá obvykle roční práci = tj. roční těžbě. S ohledem na hrozící riziko šíření kůrovců je nutné lhůty zkrátit zhruba na polovinu. Odklad zpracování
by znamenal další zkrácení lhůty na provedení prací,“ říká Ladislav Půlpán, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down