Lesy ČR s úspěchem čerpají dotace

Státní podnik Lesy České republiky úspěšně čerpá dotace z evropských fondů na projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. V rámci Ministerstvem životního prostředí ČR, vypsané 1. a 2. výzvy na podání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí (OPŽP), byly Lesům České republiky, s. p., přiděleny dotace na dvanáct projektů v celkové výši přesahující 42 milionů korun. Vlastní zdroje státního podniku vložené do realizace těchto projektů přesahují devět milionů korun. Informoval o tom mluvčí Lesů ČR Radek Drahný.

Ještě letos proběhne zpracování analýzy rizik u staré ekologické zátěže na lokalitě Řídká Blana. Tento projekt byl podpořen z OPŽP v 1. výzvě MŽP, prioritní osa 4, Odstraňování starých ekologických zátěží. Ve 2. výzvě byly v ose 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny podpořeny většinou projekty zaměřené na rekonstrukci či obnovu retenčních nádrží, dále také obnova kriticky ohrožených větrolamů na Znojemsku nebo revitalizační opatření na některých drobných vodních tocích v naší správě.
Do zatím poslední 5. a 6. výzvy MŽP podal státní podnik dalších 35 žádostí o celkových výdajích 207,4 milionu korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *