Lesy rozšířily žalobu na CE Wood

Návrh na rozšíření žaloby na společnost CE Wood ze dne 24. 9. 2008 podaly v tomto týdnu Lesy České republiky prostřednictvím advokátní kanceláře Toman, Devátý & Partneři advokátní kancelář ke Krajskému soudu v Hradci Králové, a to ve výši 151 925 217 Kč bez příslušenství. K rozšíření žaloby dojde také u Krajského soudu v Brně, a to o částku 870 344 Kč bez příslušenství. Důvodem k tomuto kroku je neuhrazení příslušných faktur společností CE Wood v řádném termínu.

Společnosti CE Wood bylo zasláno dne 23. 1. 2009 oznámení o odstoupení od smluv o prodeji dříví a o zániku smluv, které jsou s nimi ve vztahu vzájemné závislosti. Odstoupení se týká celkem patnácti smluv, tedy patnácti smluvních územních jednotek. V ostatních smluvních vztazích se společností CE Wood budou Lesy České republiky posuzovat možnost ukončování smluv vždy ad hoc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *