17.08.2001 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lesy zůstávají ziskové

Také v loňském roce pokračoval příznivý ekonomický vývoj tuzemského lesního hospodářství a vlastníci lesů i ti, kteří v lesnictví podnikají, vykázali již čtvrtým rokem zisk. Uvádí se to ve Zprávě MZe o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky za rok 2000, jejíž souhrn nám poskytlo tioskové oddělení ministerstva.

Zisku v průměru dosáhli vlastníci ve všech vlastnických kategoriích. Jde o skupinu majitelů lesů s výměrou nad 200 hektarů, pro kterou jsou data statisticky zpracována. O vlastnících lesů s rozlohou menší než 200 ha, kde hospodaření není tak ekonomicky efektivní a vyrovnané jako na větších lesních majetcích, nejsou údaje k dispozici. Právě u majitelů malých lesních výměr ale podle zprávy dochází k velkým výkyvům v tvorbě zisku, popřípadě ztráty v závislosti na způsobu provádění mýtních těžeb.
Průměrný hospodářský výsledek, zisk před zdaněním, po vyloučení vlivu finančních příspěvků státu a finančního dopadu z tvorby a čerpání rezerv činil loni 368 Kč/ha. Nejnižší byl v kategorii obecních lesů (230 Kč/ha) a nejvyšší u státních lesů (406 Kč/ha). Soukromí vlastníci lesů vykazovali zisk 343 Kč/ha. Cekově však zisk meziročně proti roku 1999 poklesl v průměru o 76 Kč/ha, přičemž největší snížení zaznamenaly právě soukromé lesy, a to o 145 Kč/ha. Celkové podpory, které přitekly v loňském roce do lesního hospodářství ze strany státu, byly proti roku 1999 mírně vyšší a činily 932 milionů korun
Meziročně poklesl také celkový počet zaměstnanců v lesnických činnostech, a to o 1050 osob, tedy asi o 3,2 procenta, na 32 264 osob. Průměrná mzda zaměstnanců v tomto odvětví vzrostla oproti předchozímu roku o 5,2 procenta, nicméně tempo růstu mezd v lesnictví opět zaostávalo za průměrným tempem růstu celého národního hospodářství, který činil 6,6 procenta. Průměrná měsíční mzda v lesnictví tak byla loni již o 2000 korun nižší než průměrná mzda v národním hospodářství ČR.
Z českých a moravských lesů bylo vloni vytěženo 14,44 milionu m3 dřeva, a i přesto, že se těžba meziročně zvýšila o téměř 1,7 procenta byla nižší než celorepublikový průměrný přírůst dřevní hmoty, který dosáhl 16,8 milionu m3. Podíl lesního hospodářství na tvorbě hrubého domácího produktu ČR se meziročně snížil z 0,7 na 0,6 procenta a činil 10,5 miliardy korun. Celkem bylo v roce 2000 v lesním hospodářství proinvestováno téměř 1,814 miliardy korun, zatímco v roce předcházejícím to bylo necelých 1,79 miliardy korun.
Saldo zahraničního obchodu se surovým dřívím je podle zprávy trvale aktivní, ale ve srovnání s rokem 1999 nicméně pokleslo z více než 4, 35 na 2,44 miliardy korun. Z celkového exportu v hodnotě 4,076 miliardy korun směřovala převážná část surového dříví do zemí EU a jen minimum do zemí CEFTA, s nimiž také naše země vykázala v této komoditě záporné saldo 341 milionů korun.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down