Letošní žně minulý týden výrazně pokročily

Podle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 3. 8. 2015 sklizeň základních obilnin a řepky v 31. týdnu výrazně pokročila. Lokální dešťové přeháňky se sice místně vyskytovaly, ale žně nabraly tempo i v krajích, které ve sklizni zaostávaly. Oproti minulému roku jsou tak žně ve čtvrtém sklizňovém týdnu v mírném předstihu v postupu sklizňových prací u základních obilnin, ale zaostávají ve sklizni řepky. Obilnin bylo sklizeno 48,2 procenta ploch, což je více než loni touto dobou, a řepky naopak méně, a to 79,6 % ploch.

Postup sklizně i nadále vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 12,7 procenta ploch obilnin a 54,7 procenta ploch řepky. Sklizeň zaostává také v Plzeňském kraji a Libereckém kraji. Naopak tradičně nejrychleji probíhají žně v Jihomoravském a v Olomouckém kraji. V těchto krajích je sklizeno 82,3 a 58,8 procenta ploch obilnin a sto a 85,3 procenta ploch řepky. Jihomoravský region se nejvíce přibližuje k závěru žňových prací.

Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 6,09 t/ha je na velmi vysoké úrovni, a je nepatrně vyšší než v roce 2014, kdy dosáhl k tomuto datu hodnoty (6,05 t/ha).  „Zemědělci nad tím sami kroutí hlavou a říkají, že nechápou, kde se ta úroda vzala,“ řekl  k tomu předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle něj se několik let výnosy obilovin zvyšují díky lepší zemědělské technice. „Zemědělci čím dál lépe pečují o půdu, jinak si to neumím vysvětlit,“ dodal. Počasí přitom podle něj nebylo příliš příznivé.

Prakticky u konce je sklizeň ozimého ječmene, kde z celkové sklizňové plochy 104,5 tisíce ha je posekáno 98,5 procenta. Průměrný výnos ozimého ječmene 5,47 t/ha je o 0,22 t/ha nižší než v roce předcházejícím. Nejvýznamnější obilovina – pšenice ozimá je sklizena ze 49,5 procenta ploch s průměrným výnosem 6,46 t/ha, což je vyšší výnos o 0,10 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Celková produkce pšenice zatím přesahuje 2,49 milionu tun.

Sklizeň řepky se posunula do své poslední čtvrtiny. K aktuálnímu datu je sklizeno 291,6 tisíce ha jejích ploch v ČR. Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím velmi slušných 3,46 t/ha, což ale představuje zhoršení oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,96 t/ha. Celkem je sklizeno téměř 1,01 milionu tun řepky, uvedlo MZe

Pokud jde o kvalitu, doposud bylo z letošní sklizně zanalyzováno 34 vzorků pšenice, které pocházely z Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského a Středočeského  kraje a všechny podle MZe vyhověly požadavku na číslo poklesu, objemovou hmotnost a sedimentační index, 30 vzorků vyhovělo i v parametru obsah dusíkatých látek.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *