Liberalizace od července

Od 1. července by se měl dále uvolnit obchod s potravinářskými výrobky mezi Českem a Evropskou unií. Liberalizaci založenou na odstranění cel a vývozních dotací dnes schválila vláda. Informoval o tom vedoucí odboru komunikace ministerstva zemědělství Pavel Kovář. ČR a EU se dohodly v podstatě na plném uvolnění obchodu vyjma citlivých položek.

Vyjednané podmínky lze podle MZe považovat za výhodnější pro ČR. Prvním důvodem je téměř stoprocentní odbourání cel pro české exporty na trhy EU (zahrnuje 98 procent současné hodnoty vývozu zpracovaných zemědělských výrobků). Druhým pozitivem je plné odstranění exportních subvencí při vývozech z unie do Česka.
Naproti tomu česká strana sníží cla na nulu pouze přibližně pro 80 procent hodnoty dovážených potravinářských výrobků z EU. Evropská unie zahrnula mezi citlivé komodity zejména ty s obsahem cukru přes 70 procent. Česko požadovala vyjmout například jogurty, těstoviny, lihoviny včetně lihu a cigarety. Na vybrané produkty vyjmuté z plné liberalizace byly stanoveny bezcelní dovozní kvóty, kdy je import za výhodnějších podmínek možný jen do určité výše.
Podmínky potravinářského obchodu mezi ČR a EU nebyly pro české exporty na trhy unie příliš výhodné, uvedlo MZe. Vývoz, který měl v letech 1998 až 2001 výrazně stoupající tendenci, přesáhl již v roce 2001 poskytnuté preference zejména tam, kde se uplatňovala hodnotová kvóta.
Obchod se zpracovanými zemědělskými výrobky mezi Českem a Evropskou unií se v letech 2000 až 2002 vyvíjel tak, že český vývoz činil zhruba 140 až 200 milionů eur ročně. Dodávky z unie do tuzemska představovaly asi 250 až 300 milionů eur ročně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *