11.01.2013 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mák – neuvěřitelný vzestup, velký pád

Pokud dlouhodobě sledujeme pěstování máku v České republice, můžeme být svědky úžasného rozkvětu a následně hlubokého propadu jeho pěstování. Dokumentuje to přehled o osevních plochách a produkci uvedený v následující tabulce. Vidíme tak růst osevních ploch z 9300 hektarů v roce 1990/1991 na 69 800 hektarů v roce 2008/2009 a následný propad na 18 400 hektarů v roce 2012/2013.

Celková produkce makového semene ve stejném časovém období vzhledem k růstu osevních ploch vzrostla z 10,2 tis. tun na 49,4 tis. tun a následně se v důsledku zmenšení osevní plochy i nepříznivého počasí podle odhadu ČSÚ propadla v letošním sklizňovém roce na 12,8 tis. tun.

Kde hledat příčinu současného propadu pěstování máku v ČR?
 
Příčin bude hned několik.
Vcelku předvídatelné bylo, že osevní plocha o rozloze kolem 60 tis. ha dává předpoklad vysoké produkce, kterou bude obtížné umístit na trhu, zejména pokud za kvalitní produkci mají být poskytnuty odpovídající ceny. To znamená takové, které kromě pokrytí vynaložených nákladů zajistí pěstitelům i přiměřený zisk.
Objem produkce máku ze sklizně roku 2008 nemohl být zobchodován v příslušném marketingovém roce a v důsledku této skutečnosti před novou sklizní klesla cena na úroveň pohybující se kolem 20 Kč/kg, jak dokazuje přehled o průměrných měsíčních cenách zemědělských výrobců (CZV) v tabulce 3.
Na nízké úrovni pod výrobními náklady činícími asi 25 tis. Kč/ha v podstatě vydržela až do září roku 2010. K dalšímu poklesu ceny došlo v období od konce roku 2011 do června roku 2012, kdy s vidinou nízké nabídky máku po sklizni ceny vzrostly.
Další důvod propadu osevních ploch a cen českého máku mají na svědomí obchodníci, kteří s vidinou velkých zisků začali dovážet do České republiky, tedy země, která pěstuje mnohonásobně více kvalitního potravinářského máku, než sama spotřebuje, velké objemy máku ze zemí pěstujících mák k využití pro farmaceutický průmysl.
Uvedené dovozy byly určeny především pro reexport na další trhy. Z České republiky byl tak mák vyvážen s puncem české kvality, ale zákazníci se velmi rychle mohli přesvědčit, že se nejedná o mák s osvědčenou kvalitou. Kvalita makového semene z odrůd pěstovaných za účelem získání morfinových alkaloidů z makové slámy je nesrovnatelná ať již chuťovými vlastnostmi, nebo i obsahem alkaloidů, kterými je při sklizni znečištěno semeno, primárně tyto alkaloidy neobsahující. Uvedená praxe škodí pěstování máku hned dvěma způsoby a to hlavně poškozuje pověst kvalitního českého máku a dále na český trh, kde je velká zásoba máku pro zobchodování, se dováží další značné objemy. V marketingovém roce 2011/2012 se při domácí produkci 26,9 tis. tun a spotřebě 4,5 tis. tun dovezlo do ČR více než 5 tis. tun máku.
Samozřejmě že můžeme nalézt i jiné důvody propadu cen a následně pěstování máku, ale dva výše jmenované budou těmi hlavními. Ale další možný výklad přináší i tabulka 5 statistiky FAO (FAOSTAT) a údaje z ní o pěstování a produkci máku v Turecku.
Zdá se, že příliš vysoké ceny máku v roce 2007 spolu s poklesem kvality mohly vést obchodníky k hledání i jiného zdroje makového semene. Tím zdrojem se stalo Turecko, kde se zvýšila v letech 2009 a 2010 pěstitelská plocha na úroveň okolo 50 tis. ha. Z uvedené statistiky lze dále vyčíst, že v ostatních zemích, které poskytly pro zpracování příslušné údaje (z velkých pěstitelů chybí Austrálie), jsou pěstitelské plochy a produkce stálé, pouze s nevýznamnými změnami.
Velké výkyvy lze sledovat právě v případě České republiky a Turecka.
V některých materiálech, kde je zmiňován pokles osevních ploch, je uváděna změna stravovacích návyků současné populace, a tím snížení spotřeby máku k potravinářským účelům. Že to nemůže být jedna z hlavních příčin, ukazuje zvýšení pěstitelských ploch a zároveň produkce v Turecku.
Určitě zajímavé údaje nám přináší Statistika zahraničního obchodu. O zvyšování dovozu v podstatě technického máku do České republiky již zmínka byla. Z přehledu o vývozech je zřejmé, že objem vývozu se v posledních sedmi letech pohybuje stabilně na úrovni kolem 30 tis. tun, ale ze sklizně roku 2012 této úrovně nemůže být vzhledem k nízké produkci dosaženo.
Vývoz makového semene za první tři měsíce současného marketingového roku od července do září v objemu vyšším než osm tis. tun ukazuje, že předpokládanou sklizeň roku 2012 nebude problém umístit na trhu. Z dosud exportovaného máku směřovalo nejvíce, tzn. 2,3 tis. tun do Ruska s deklarovanou vývozní hodnotou (dále jen cena) 29,23 Kč/kg, dále 1,4 tis. tun do Rakouska s cenou 45,70 Kč/kg a na Ukrajinu 0,8 tis. tun s cenou 28,68 Kč/kg. Údaje o dovozních, vývozních cenách a cenách zemědělských výrobců uvedené v tabulkách poskytují zajímavý námět k přemýšlení.
Mák pěstovaný v České republice není jen zdrojem potravinářského máku, i když k tomu je primárně určen, ale zpracována může být i makovina, tzn. sláma z makovic s krátkou částí stonku jako surovina pro farmaceutický průmysl. Makovina z nízko obsažných odrůd potravinářského máku není zpracovatelskou firmou příliš vyhledávaná. Firma také dříve deklarovala, že přestane makovinu odebírat, pokud obsah alkaloidů nebude na určité úrovni, přesto pokud není k dispozici vhodnější zdroj, je využíván i tento materiál pro výrobu morfinu a pěstitelé získávají další příjem z pěstování máku.

Připravované změny právních předpisů týkající se pěstování máku

Přestože je v České republice, jak už bylo výše uvedeno, pěstován mák především k potravinářským účelům a pouze část makoviny je exportována na Slovensko a dále zpracovávána, podléhá jeho pěstování a nakládání s makovinou přísným mezinárodním pravidlům stanoveným v úmluvách OSN. To s sebou přináší administrativní náročnost pro pěstitele. Podmínky stanovuje zákon č. 167/1998 o návykových látkách a prováděcí vyhláška č. 151/2005 Sb.
V současné době je v legislativním procesu návrh zákona, kterým se mění zákon o návykových látkách. Pro pěstování máku návrh zákona zpřísňuje podmínky pro výběr odrůdy, kterou zde bude možné pěstovat, na odrůdy s obsahem morfinového alkaloidu max. 0,8 % v suché makovicové slámě. Téměř všechny zde pěstované odrůdy původem z českého a slovenského šlechtění stanovenou podmínku obsahu morfinového alkaloidu splňují. 

(Tabulky najdete v tištěné verzi Zemědělce)

 

 

Klíčové informace

– Mák byl v České republice po mnoho let úspěšně pěstovanou komoditou. 
– Lze předpokládat, že se k této tradici vrátíme vzhledem k pěstitelským zkušenostem, velkovýrobním technologiím pěstování, poradenství a vysoké kvalitě semene s minimálním obsahem příměsí. 
– Předpokládaný návrat k tradici nezáleží jen na domácích pěstitelích máku, ale na všech, kteří se kolem máku pohybují – a zejména na obchodnících
.

 

 

Ing. Jitka Potměšilová

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down