21.11.2006 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Memorandum účastníků protestní demonstrace pěstitelů cukrové řepy východních Čech a Hané velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR a Velké Británie v ČR

Dne 10.října 2006 oznámil generální ředitel společnosti Eastern Sugar (ES ČR) Matthew Trilling záměr společnosti uzavřít svých pět závodů na výrobu cukru v nových členských zemích střední Evropy, včetně České republiky.
Současně společnost zahájila konzultace o procesu restrukturalizace se svými pěstiteli cukrovky v souladu s Nařízením Rady č.320/2006 a Nařízením Komise č. 968/2006, avšak v rozporu s dobrými mravy (doručení pozvánky několik hodin před jednáním kurýrem)

Společnost ES ČR provozuje v České republice tři cukrovary :
- cukrovar v Němčicích nad Hanou s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 25 958,5 t
- cukrovar v Kojetíně s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 32 789,5 t
- cukrovar v Hrochově Týnci s přidělenou kvótou výroby cukru ve výši 43 724,6 t
Kvóta přidělená společnosti ES ČR , a.s. je 102 473 t cukru , tj. 22,5 % z celkové kvóty České republiky 454 862 t cukru.

Moravští a čeští pěstitelé cukrovky dosahují velmi dobré a konkurenceschopné výsledky :
 průměrný výnos cukrovky standardní jakosti v ČR v roce 2005 byl 65,6 t/ha
 cukernatost dosáhla 18,7 % - nejvyšší v rámci EU

V návrhu popsané důvody jsou zřetelně zástupné. Společnost ES ČR má pěstitelské zázemí ve východních Čechách a na moravské Hané, která půdními a klimatickými podmínkami , umem řepařů a tradicí pěstování cukrovky, jednoznačně a prokazatelně patří k těm nejlepším řepařským rajonům v Evropě.
Cílem reformy společné organizace trhů v odvětví cukru je snížení nerentabilní výrobní kapacity ve Společenství na principu konkurenceschopnosti pěstitelů cukrovky a cukrovarnických společností, jako předpoklad pro zavedení nové společné organizace trhů v odvětví cukru. Důrazně upozorňujeme, že postup společnosti Eastern Sugar je v přímém rozporu s tímto cílem.
Jsou-li důvody pro zatímní rozhodnutí společnosti Eastern Sugar jiné, ne ekonomické,vzbuzují v nás obavy , že řešení možných příštích problémů pěstitelů cukrovky a cukrovarnických společností v původní EU 15 se může konat na úkor konkurenceschopných pěstitelů cukrovky z nově přistoupivších zemí, obavy, že problém cukru a cukrovky lze zobecnit i na jiné komodity.

Dotčené pěstitelské oblasti, jejich trvalé hodnoty - půdu, klima a hospodáře – pokládáme za národní bohatství, na které jsme a budeme hrdí, máme právo, ale zejména povinnost tyto hodnoty důsledně obhajovat. Proto požadujeme:¨

1) Aby společnost Eastern Sugar respektovala smysl a duch reformy a restrukturalizaci prováděla jenom v těch pěstitelských oblastech, které nevykazují potřebné ekonomické parametry
2) V případě, že záměr společnosti Eastern Sugar v České republice je podložen jejími vnitřními ekonomickými důvody , požadujeme odchod společnosti z ČR za úplatu odpovídající výnosům z restukturalizační podpory
3) Požadujeme, aby kvóta cukru 102 473 tun přidělená bezplatně Českým státem zůstala nadále v České republice.

V Praze 22. listopadu 2006

Ing. Zdeněk Joudal, předseda Svazu pěstitelů ČR ,
Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR,
Ing. Josef Uchytil, předseda Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down