Mimořádná opatření kvůli ptačí chřipce jsou vyhlášena

Výsledkem včerejšího jednání Ústřední nákazové komise, kterou svolal ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena, jsou mimořádná veterinární opatření. Ta, která se týkají chovů drůbeže, nabývají účinnosti o půlnoci 16. února. Zákaz svodů drůbeže, tedy výstav a soutěží, platí a od 1. března, informoval Josef Duben, tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS).

Duben vyjmenoval mimořádná veterinární opatření, platná od půlnoci 16. února 2006.
I menší podnikatelé, kteří chovají řádově jen několik set kusů drůbeže (ve smyslu plemenářského zákona – č. 154/200 Sb.) musejí nahlásit údaje o svém hospodářství do centrální evidence (nejpozději do 28. 2.).
Chovatelům – podnikatelům – se zakazuje chovat drůbež ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa (KVS) může povolit výjimku, pokud je zajištěno, aby nebyl možný kontakt volně žijících ptáků s krmivem či vodou určenou pro drůbež.
Tito chovatelé – podnikatelé musejí ochránit své objekty před vniknutím volně žijícího ptactva – zasíťovat okna a větráky a vést evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.
Dále mají povinnost hlásit příslušné KVS pokles příjmu potravy a vody v chovech o více než 20 %, pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než dva dny a úmrtnost drůbeže vyšší než tři procenta týdně.
Dále tiskový mluvčí SVS uvedl mimořádná veterinární opatření, platná od půlnoci 1. března 2006.
Zákaz pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soutěží, trhů, výstav, přehlídek, výkonnostních zkoušek a soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí a účast českých holubů na soutěžích v zahraničí. Místně příslušná KVS však může povolit svod drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem, který vylučuje jakýkoli kontakt s volně žijícími ptáky.
Pozastavuje se platnost již vydaných veterinárních podmínek pro konání těchto akcí, a to jak na území ČR, tak akcí s mezinárodní účastí.
A orgány Ministerstva vnitra zajistí kontroly dokladů o provedené dezinfekci vozidel určených k přepravě zvířat (zejména drůbeže a ostatních ptáků) na silničních přechodech do ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *