Ministerstvo předloží vládě první strategii o ochraně biologické diverzity

První strategii, která by měla zabránit dalšímu úbytku rostlin a zvířat z české krajiny, předloží dnes vládě ministerstvo životního prostředí (MŽP). Dokument o ochraně biologické rozmanitosti ČR má platit do roku 2025. Opatření, která navrhuje, ale podle ekologů z Hnutí Duha neodpovídají vývoji vědeckých poznatků v ochraně přírody a vůbec ne vývoji přírody.

Biodiverzita čili rozmanitost přírody se snižuje v celé Evropě a podle odhadů může způsobit mnohamiliardové ztráty v evropské ekonomice. Z území ČR už zmizely populace některých druhů, další jsou kriticky ohroženy, jako třeba sysel obecný nebo modrofialově kvetoucí hořeček mnohotvarý český. Celkově ubývá míst, kde mohou vedle člověka nerušeně existovat vzácné rostliny a živočichové. Klesají i počty ptáků, zejména v lesích a na polích. Způsobily to například meliorace, narovnání koryt řek a potoků, stavby jezů, větší hnojení, intenzivní chov ryb nebo hustší síť silnic.

Dokument MŽP vytyčil na 70 cílů a navrhuje přes 120 opatření, aby se mimo jiné omezilo šíření invazních druhů a intenzivní hospodaření v krajině a naopak zvýšila ochrana vzácných rostlin a zvířat i míst, kde se vyskytují. Ekologové však kritizují to, že ministerstvo pro místní rozvoj požadovalo ochranu přírodních procesů a divočiny v rámci meziresortního připomínkového řízení vyřadit. Pokud vláda dokument přijme, půjde jen o „bezzubou analýzu bez jasných cílů“, tvrdí aktivisté.

Jak uvádí analýza MŽP, Evropská komise má k dispozici souhrnnou analýzu ekonomických rizik spojených se ztrátami evropské biodiverzity. Pokud se podle ní nebudou řešit, může každoročně do roku 2020 způsobit evropské ekonomice ztráty v objemu 50 miliard eur.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *