06.04.2001 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ministerstvo v pohybu

Od 1. dubna letošního roku platí na ministerstvu zemědělství nová organizační struktura. Podle Huga Roldána z tiskového oddělení MZe je jedním z hlavních cílů změny vnitřního uspořádání připravit úřad na blížící se vstup ČR do Evropské unie a dobře obstát při předvstupních vyjednáváních.

Nový organizační řád, který sjednocuje činnosti výrobní s činnostmi spojenými s přípravou na vstup do EU, se tak blíží ke stavu obvyklému v zemích unie. Řád mimo jiné ruší úsek, který dosud řídil náměstek ministra zemědělství pro zahraniční vztahy a EU a ustanovuje úsek náměstka – hlavního vyjednavače ve vztahu k EU, který bude opět řídit dosavadní náměstek Tomáš Zídek. Sem patří také osmi až desetičlenný tým gestorů pro jednotlivé oblasti, včetně dvou právníků specialistů na české právo a na právo EU. Gestoři budou příslušní jednotlivým úsekům a budou odpovědni za přenos informací z procesu vyjednávání s unií do zadání odpovídajících úkolů jednotlivým sekcím. V každém útvaru věcné povahy (oddělení, odbor, samostatné oddělení) bude jeden pracovník vyčleněn na problematiku evropské integrace a bude zodpovědný za věcný obsah materiálů k evropské integraci vystupující z tohoto oddělení. Zídkova sekce bude také odpovídat za kompletaci přístupových materiálů a určí termíny pro jejich vypracování.
Dosavadní odbor zahraničních styků se štěpí – obsahová část (teritoriální oddělení – bilaterální vztahy) se přiřazuje pod náměstka pro potravinářskou výrobu Rudolfa Jánského, organizační část (zahraniční služební cesty a odborné výstavy) zůstávají v odboru zahraničního protokolu a propagace, přímo podřízenému prvnímu náměstkovi Antonínu Kalinovi. Agenda mezinárodních obchodních vztahů a obchodní spolupráce tak spadá nově do Jánského kompetence, což podle Roldána zjednoduší koordinaci vzájemné komunikace mezi vyjednavači s EU a úseky dalších náměstků. Současně pod náměstka pro potravinářskou výrobu spadají i jednotlivé komodity (ve smyslu zpracovaných výrobků), a zcela nově je zde vytvořen odbor marketingu a obchod. Z dosavadních odborů cukerních a mléčných aktivit se vytvoří dvě samostatná oddělení pro mléko a pro cukr.
V úseku náměstka pro zemědělskou výrobu vznikl odbor zemědělských komodit, samostatné oddělení realizace dotační politiky a samostatné oddělení pro IACS. O tři až čtyři experty na problematiku strukturální politiky bude posílen odbor podpory rozvoje venkovského prostoru. Některé dosavadní činnosti úseku náměstka pro zemědělskou výrobu, jako je například. agenda monitoringu trhu nebo zpracování komoditních karet, se přesunou na Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, kde tato činnost již zčásti probíhá.
Novinkou je také vytvoření útvaru hlavního koordinátora pro spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Tento útvar je podřízen přímo prvnímu náměstkovi ministra a bude zaštiťovat koordinaci přípravy všech norem spojených se zákonem o SZIF.
V novém struktuře MZe, která by měla uspořit deset nadbytečných funkčních míst, však i nadále zůstává základní organizační jednotkou odbor. Schéma nové organizační struktury ministerstva zemědělství přineseme v některém z příštích čísel Zemědělce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down