Ministr nechystá privatizaci Lesů ČR

Ministr zemědělství nechystá žádnou privatizaci státního podniku Lesy ČR, jen hledá způsob, jak využít jeho zisky. Agrowebu to sdělila tisková mluvčí MZe Tereza Dvořáčková v souvislosti s tím že je, že využití zisků státního podniku na důchodovou reformu, protipovodňovou ochranu či krajinné úpravy by paradoxně podle pravidel EU zvýšilo deficit státního rozpočtu. Naskočily by mu výdaje, ale peníze vybrané z Lesů ČR jako jednorázové transfery by se nepočítaly jako příjmy. Podle účetních pravidel EU se totiž jako příjmy státních rozpočtů počítají jen pravidelné dividendy. Toto opatření přijala EU proto, aby státy nezakrývaly deficity veřejných rozpočtů jednorázovými příjmy.

Ministerstvo zemědělství hledá cestu, jak tuto situaci vyřešit. Experti zkoumají několik variant, nejnadějnějším řešením podle českého i evropského práva stále je převod Lesů ČR na akciovou společnost, která by mohla pravidelné dividendy vyplácet. V této souvislosti se jako námět objevila i úvaha, zda by nebylo výhodné uvést malou část akcií na burzu. Tato myšlenka byla zamítnuta již v zárodečném stádiu. Stoprocentním vlastníkem akciové společnosti by zůstal stát.
„Zadání státu jako vlastníka je a bude jasné: na prvním místě stojí veřejná funkce lesa a jeho zdraví, to musí všechny hospodářské koncepce jasně brát jako východisko. Žádnou privatizaci lesů nechystám, jak jsem již několikrát uvedl,“ potvrzuje ministr zemědělství Ivan Fuksa.
Podstatná část příjmů Lesů ČR se vrací zpět do lesů, na zalesňování, ozdravování lesa, úpravy cest a podobné veřejně prospěšné účely. A tyto investice do budoucnosti a zdraví lesů dále porostou. Přesto bude dobré hospodaření podniku vždy přinášet více peněz, než by bylo účelné využít přímo v Lesích ČR. Jen poctivé tendry podle Dřevěné knihy zvýší výnosy podniku několik miliard korun oproti stavu v roce 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *