Místo odlovu ryb lze zjistit podle kódu

Evropská komise informuje v příloze k nařízení Evropské komise č. 2065/2001 kódy, ze kterých je možné zjistit, kde byly ryby odloveny. Tyto kódy lze nalézt na etiketách mrazených ryb, rybích výrobků i na konzervách. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Tato kódová označení jsou vodítkem také pro orgány veterinárního dozoru. To znamená, aby v případě zjištěných problémů, pokud jde o například o porušení zdravotní nezávadnosti, bylo možné dohledat původ. Tak bylo například možné před časem zjistit, že tresčí játra s nadměrným obsahem dioxinů pocházely z tresek ulovených v Baltském moři, dodal Duben. Zákazníci se tedy mohou dozvědět, že rybí výrobky označené FAO č. 21 pocházejí ze severozápadního Atlantiku, nebo FAO č. 37.1, 37.2 a 37.3 ze Středozemního moře, anebo FAO č. 27.IIId z Baltského moře.
Na etiketě může být uvedeno buď jen kód FAO anebo slovně jen oblast anebo kód FAO i oblast, přičemž všechny možnosti jsou správné. Samozřejmě vždy se uvádí jen jedna oblast, nelze, aby na jedné rybě bylo více oblastí odlovu, upozornil Duben.

Příloha nařízení Evropské komise (ES) č. 2065/2001
Oblast odlovu Vymezení oblasti (1)

Severozápadní Atlantik oblast FAO č. 21
Severovýchodní Atlantik (2) oblast FAO č. 27
Baltické moře oblast FAO č. 27.IIId
Středozápadní Atlantik oblast FAO č. 31
Středovýchodní Atlantik oblast FAO č. 34
Jihozápadní Atlantik oblast FAO č. 41
Jihovýchodní Atlantik oblast FAO č. 47
Středozemní moře oblasti FAO č. 37.1, 37.2 a 37.3
Černé moře oblast FAO č. 37.4
Indický oceán oblasti FAO č. 51 a 57
Tichý oceán oblasti FAO č. 61, 67, 71, 77, 81 a 87
Antarktida oblasti FAO č. 48, 58 a 88
(1) Ročenka FAO – Statistika rybolovu. Úlovky. sv. 86/1.2000.
(2) Vyjma Baltického moře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *