Mladí jsou proti otevření trhu

Evropa musí podporovat mladé zemědělce, protože jinak mohou jen obtížně vůbec začít hospodařit. Jejich společná organizace proto prosazuje, aby unie neponechávala řešení této otázky na každé členské zemi, ale jistou míru podpory musely poskytovat všechny státy. Ani mladým farmářům se pranic nelíbí snahy otevřít starý kontinent světu.

„Mladí potřebují podporu, když začínají. Pokud nepřebírají farmu po rodičích, nemají šanci rozjet hospodaření,“ uvedl prezident Evropské konfederace mladých farmářů – CEJA Sylvain Marmier na mezinárodním semináři, prvním po rozšíření unie, kterou tato organizace jako projev snahy o integraci nedávno uspořádala v nové členské zemi – České republice. Do Francie, kde Marmier žije a hospodaří, láká její nejpropracovanější systém podpor pro začínající i mladé lidi z evropských zemí, hlavně Nizozemska a Švýcarska. „Ale třeba ve Velké Británii žádné podpory pro mladé neexistují. Chceme se vyhnout rozporům mezi jednotlivými zeměmi a žádáme po komisaři Franzu Fischlerovi, aby unie přijala obecné principy alespoň minimálních podpor pro všechny členy,“ řekl prezident CEJA.
Iman Boot z Generálního ředitelství pro zemědělství při Evropské komisi připustil, že mladí začínající farmáři mají ztížený přístup k dotacím. „Také menší zemědělci je mnohdy nečerpají kvůli tomu, že rezignují na povinné vedení účetnictví. Z dotací pak těží hlavně velké podniky,“ konstatoval Boot. Poukázal také na fakt, že přímé platby zvyšují cenu půdy, a tím znesnadňují vstup mladých lidí do zemědělství.
Náměstek ředitele Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Tomáš Doucha připomněl Fischlerova slova, že zájmem unie je najít pro mladé na venkově i dostatečně atraktivní mimozemědělské uplatnění. „Po roce 2006 může nastat posun, zemědělství a rozvoj venkova se stanou rovnocenné složky. V budoucnu, asi za deset let, může být rozvoj venkova hlavním objektem agrární politiky,“ uvedl Doucha.
Důraz na rozvoj venkova Marmier dobře vnímá, přidává však k němu své „ale“. „Ve Francii máme hodně nástrojů na diverzifikaci příjmů sedláků. Jenže ti mají stále větší problémy zvládnout souběžně zemědělské a nezemědělské činnosti, protože soutěž je nutí, aby se soustředili na zemědělskou výrobu. Drtivá většina spotřebitelů chce co nejlevnější potraviny, a to je na nás obrovský tlak,“ konstatoval.
CEJA prostřednictvím svého prezidenta žádá, aby EU byla opatrná při otevírání se světu a omezování vývozních subvencí, jaké nedávno navrhli dva komisaři – pro zemědělství a pro rozpočet. „Evropští zemědělci se dostanou do přímé konkurence s produkcí z jiných kontinentů, kde jsou však výrazně jiné sociální a ekologické podmínky. My při hospodaření dbáme na krajinu a kvalitu života. A takto dva naprosto odlišné výrobní světy nelze proti sobě postavit do volné soutěže,“ odmítá Marmier.
Podle Boota z DG Agri bude ale otevření trhu pro třetí země nevyhnutelné, i když se to zemědělcům nebude líbit. „Konkurence povede ke zvyšování výkonnosti, což se týká hlavně úrodných oblastí. Ostatní mohou jít druhou cestou – růstem kvality,“ zdůraznil na semináři mladých farmářů, zaměřeném na téma rozšíření – výzva pro udržitelnou konkurenceschopnost evropského zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *