Možnost pro malé obce i města

Více než pět milionů korun má i letos připraveno Ministerstvo práce a sociálních věcí pro města a obce, které podporují rodiny svých obyvatel. Počtvrté proto vyhlásilo soutěž Obec přátelská rodině, která představuje šanci na umístění pro malé obce i větší města, protože se soutěží v šesti velikostních kategoriích. "V loňském roce díky svým prorodinným aktivitám získaly finanční ocenění Třebíč a Hrotovice. Letos soutěžní formulář přijímá vyhlašovatel až do konce července. Města i obce mají proto ještě dostatek času pochlubit se svými aktivitami a zařadit se mezi oceněné," připomíná Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Cílem soutěže je motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi a vyvolat zájem o realizaci prorodinných aktivit. Soutěž hodnotí, jak se v různých místech republiky vychází vstříc dětem, jejich rodičům a prarodičům. „Pokud se tedy ve vaší obci daří realizovat zajímavé akce pro rodiny, vytvářet pro ně bezpečné prostředí, poskytovat jim finanční příspěvky nebo služby a dalšími rozmanitými způsoby je podporovat, přihlaste se do soutěže. Máte jedinečnou příležitost získat finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace,“ doplňuje Martin Hyský s tím, že kompletní podmínky soutěže včetně soutěžního formuláře najdou starostové na www.obecpratelskarodine.cz.
Jak se uvádí na stránkách soutěže účast si lze zajistit pečlivým vyplněním soutěžního formuláře čili přihlášky, která obsahuje dotazník o prorodinných aktivitách obce, města nebo městské části/městského obvodu. V soutěžním formuláři je potřeba přesně specifikovat, které uvedené aktivity a opatření jsou realizovány obcí, a pokud je zde spolupráce obce s jiným subjektem, podíl obce na dané aktivitě/opatření. Komise v každé velikostní kategorii vybírá několik nejlepších obcí, které poté hodnotitelé navštíví osobně a přesvědčí se o kvalitě prezentovaných aktivit. Obce na prvním, druhém a třetím místě v každé velikostní kategorii se mohou těšit na finanční odměnu, zviditelnění a medializaci obce, zvýšení prestiže i spokojenosti svých obyvatel.
V roce 2011 se uskuteční již 4. ročník soutěže. Vyhlašovatelem čtvrtého ročníku je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *