20.12.2004 | 04:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MZe dnešním dnem vyhlašuje Program LEADER ČR na rok 2005

Program je určen mikroregionům o velikosti deset až sto tisíc obyvatel s hustotou do 120 obyv./km2. Předpokladem je, že mikroregion již má hotovou rozvojovou strategii zpracovanou na principu partnerství. Mikroregion musí mít založenou místní akční skupinu s právní subjektivitou, na niž bude delegována pravomoc provádět výběr projektů z daného mikroregionu.

Možné právní formy této skupiny jsou například obecně prospěšná společnost podle zákona 248/1995 Sb., nebo občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb. Zvýhodněny budou mikroregiony s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování. Očekáváme, že v roce 2005 bude podporováno asi 100 projektů ve 20 mikroregionech.
Žadateli – příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty fyzické nebo právnické osoby, na něž se vztahuje limit dotace 50 % z celkových přijatelných nákladů, nebo obce, svazky obcí a neziskové organizace s působností v daném mikroregionu, na něž se vztahuje limit dotace 80 % z celkových přijatelných nákladů. Podnikatelské subjekty musí mít jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovanou činnost zemědělskou nebo lesnickou a musí mít sídlo nebo místo podnikání v daném mikroregionu, a to v obci do 10 000 obyvatel. Zvýhodněny budou projekty umístěné v obcích do 2 000 obyvatel.
Přijatelnými náklady jsou výhradně náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, rostlin, zvířat, informačních systémů, výpočetní techniky, softwaru, a dále rekonstrukce a modernizace hmotného investičního majetku a služby bezprostředně související s realizací projektu. Tyto investice mohou být realizované pouze na území ČR a uvnitř schváleného mikroregionu.
Žádosti se záměry podají místní akční skupiny na adrese: Ministerstvo zemědělství, odbor rozvoje venkova a ekologie, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Kontaktní osoba: Hana Havelková, tel.: 221812234
Termín pro podávání žádostí je stanoven do 26. ledna 2005 do 15 hodin.
Veškeré potřebné informace najdou zájemci na internetové adrese www.mze.cz
Podpora rozvoje venkovských oblastí patří k hlavním prioritám Ministerstva zemědělství. V rámci programu LEADER ČR se venkovu dostává možnost zlepšení organizačních schopností venkovských mikroregionů k posílení stability venkovských oblastí.
Program LEADER ČR je zaměřen na realizaci projektů spadajících do tří dotačních titulů: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down