14.11.2001 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MZe: Hodnotící zpráva EU je historicky nejpříznivější

Pravidelná zpráva 2001, týkající se kapitol 7 a 8, tedy zemědělství a rybolovu je kladná a jedná se zatím o nejpříznivější Zprávu v historii těchto hodnocení. Zpráva neodhalila žádnou oblast, která by nebyla Českou republikou ošetřena.

Konkrétně je v Kapitole 7 - Zemědělství vyzdvižen pokrok v otázkách harmonizace legislativy a to v oblastech fytosanitární, identifikaci a registraci zvířat, plodin pěstovaných na orné půdě, venkovského rozvoje, lesnictví, obchodních standardech pro ovoce a zeleninu či ekologického zemědělství, apod. Zpráva dále konstatuje, že bylo dosaženo významného pokroku v otázkách budování institucí a zavádění režimů prostřednictvím rozšiřování činností SZIF. Bylo vyzdviženo přijetí opatření k regulaci trhu s komoditami cukr, obiloviny, mléko, slad a škrob. Zpráva také positivně hodnotí zpracování strategie bezpečnosti potravin, opatření k řešení problému BSE a nakládání s živočišnými odpady, dále pokrok v přípravách na zapojení do systému hlášení nákaz zvířat (ADNS), či reorganizaci struktury Ministerstva zemědělství.
Na druhé straně jsme byli upozorněni na oblasti, které dosud nejsou zcela v souladu s požadavky EU a na řadu úkolů, které musí ČR, dokončit ještě před vstupem do EU. Evropská komise zde především zdůrazňuje nutnost dobudování všech institucí pro obsluhu Společné zemědělské politiky, a to jak z legislativního, tak z personálního a funkčního pohledu.
Mezi úkoly na které Zpráva poukazuje například patří :
1) V horizontálních otázkách
- dobudování administrativní struktury pro implementaci obchodních mechanismů společenství,
- dokončení IACS zejména v oblasti identifikace pozemků,
- dokončení FADN v oblasti sběru dat, administrativní kapacity a spolupráce při výměně dat,
- dokončení kontrolního mechanismu pro provádění politiky kvality.
2) Ve společné tržní organizaci
- úprava SZIF tak, aby plně odpovídal srovnatelným agenturám v EU,
- dobudování spolehlivého tržního monitorovacího systému, který by shromažďoval cenové údaje v reálném čase,
- dokončení tržní regulace v oblasti speciálních plodin,
- podniknutí dalších kroků v oblasti tržní regulace pro cukr.
3) V rozvoji venkova a lesnictví je potřebné posílit administrativní kapacitu pro implementaci legislativy.
4) Ve veterinární oblasti
- zajistit transpozici legislativy v oblasti animal welfare, sladit pravidla pro dovozy ze třetích zemí a veterinárních kontrol,
- dokončit účast v kontrolním systému pro pohyb zvířat (ANIMO),
- systém financování veterinárních kontrol,
- současný systém identifikace zvířat musí být centralizován a napojen na českou kontrolní epidemiologickou síť,
- dokončení kontrolního bodu v Praze – Ruzyni,
- vypracovat strategii modernizace provozů zpracovávajících živočišné produkty, atd.
5) V rostlinolékařské oblasti
- zavedení rostlinných pasů,
- dokončení nebo sladění nakládání s pesticidy, rezidui, množitelským materiálem, atd.
6) V potravinové bezpečnosti není systém inspekcí ještě plně sladěn s acquis.

V Kapitole 8 – Rybolov zpráva konstatuje pokrok, např. v přípravách na strukturální politiku Společné politiky rybářství a rybolovu. Současně ale upozorňuje na malý vývoj v oblasti řízení zdrojů, inspekcí a kontrol. Bude tedy potřeba upravit oblast legislativní (kontrola dovozů, zdrojů a druhů ryb) a oblast institucionální (kontrolní mechanismy dovozu ryb, implementace obchodních standardů, či sběr dat).

Na všech uvedených úkolech a doporučení EK se v současné době již pracuje, postupně se zavádí, či připravuje jejich zavedení do praxe, které v převážné většině proběhne do našeho vstupu do EU. Ve vybraných případech požadujeme přechodná období.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down