MZe má předložit do konce září návrh transformace podpůrného fondu

Vláda minulý týden také přijala usnesení, podle kterého má MZe má do 30. září předložit návrh transformace Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Stalo se tak při projednávání výhrad Nejvyššího kontrolního úřadu k PGRLF a stanoviska resortu k jeho kontrolnímu závěru.

Kontrolní úřad soudí, že fond založený počátkem 90. let jako akciová společnost nemůže podle zákona rozdělovat státní podporu. Tomuto názoru ministerstvo zemědělství ve stanovisku pro vládu oponovalo. Připustilo však, že z právní formy fondu vyplývají některé složitosti. Podle NKÚ příslušné zákony neumožňovaly a neumožňují, aby státní podporu poskytoval podnikatelský subjekt, byť by ho založil stát. Jediným akcionářem fondu je ministerstvo zemědělství, které fond v roce 1993 založilo. Úřad také soudí, že právní forma PGRLF vyvolává mnoho problémů, například při dohledu na rozpočtové prostředky. Ministr zemědělství Jan Mládek již dříve uvedl, že je třeba PGRFL transformovat. Všechny navrhované varianty řešení ale znamenají změnu zákona, což už podle něj nelze standardní cestou stihnout do voleb. Ministerstvo na základě předchozí kontroly a následných analýz již dříve začalo připravovat přeměnu fondu z akciové společnosti na státní fond, od záměru ale upustilo. Dospělo k závěru, že fond může být v souladu se zákonnou úpravou platnou od roku 2001 považován za konečného příjemce dotací. Podle NKÚ však nemůže být konečným příjemcem, protože nepodniká v zemědělství nebo agropotravinářském odvětví, kam jsou dotace určeny zákonem o státním rozpočtu. PGRLF zejména podporuje úvěry do zemědělství garancemi a dotacemi k úrokům. MZe ve svém stanovisku uvedlo, že kontrolní úřad v závěru neuvádí věcná pochybení, kterých by se fond dopustil při poskytování podpor jednotlivým klientům po roce 2001.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *