12.11.2007 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MZe: Snižte stavy velké zvěře

Ke snížení vysokých stavů velké zvěře vyzývá držitele honiteb a majitele honebních pozemků v nich ministerstvo zemědělství. Důvodem jsou podle jeho tiskového mluvčího Petra Vorlíčka vysoké škody na lesních porostech a polních plodinách. Ministerstvo zemědělství proto vyzývá všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků, aby „v maximální míře využívali možností, které poskytuje právní úprava na úseku myslivosti ve vztahu k usměrňování chovu zvěře.“

 Jak Vorlíček vysvětlil, jde zejména o odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření, redukci početních stavů zvěře tam, kde pro chov některých druhů nejsou ve volné přírodě předpoklady, a přijetí mimořádných opatření ke snižování stavů zvěře, včetně výjimek ze zakázaných způsobů lovu. Zároveň MZe vyzývá držitele honiteb, aby tam, kde jejich nájemci nedodržují početní stavy zvěře na úrovni odpovídající potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, přehodnotili nájemní smlouvy a přijali opatření k nápravě situace, popřípadě tyto smlouvy ukončili. MZe také vydalo doporučení příslušným orgánům státní správy myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, aby v případech, kdy ze strany vlastníků, případně nájemců honebních pozemků, nebo z důvodů zájmu zemědělské nebo lesní výroby nebo ochrany přírody, je požadováno snížení počtu některého druhu zvěře, napomáhaly ke kladnému vyřízení těchto požadavků. Vorlíček připomněl, že podobně postupovalo ministerstvo již před třemi roky při snižování počtu divokých prasat. Výsledkem bylo zvýšení počtu odlovených divočáků z 80 000 na 120 000.
MZe se podle Vorlíčka nedomnívá, že neúspěšné naplňování požadavku na snižování početních stavů zvěře je problémem neodpovídajícího systému, a tedy anonymní záležitostí, ale je přesvědčeno, že neúměrné stavy v honitbách mají kořeny v konkrétním přístupu vlastníků honebních pozemků, držitelů honiteb a uživatelů honiteb k hospodaření se zvěří. Pro zlepšení situace navrhuje MZe konkrétní opatření do připravovaného Národního lesnického programu II. Jde o přizpůsobení honiteb přirozeným migračním cestám zvěře, uplatňování požadavků vlastníků pozemků na odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření a také jejich požadavků na přijetí mimořádných opatření na úpravu početních stavů zvěře. K další opatřením patří i přehodnocení smluv o nájmech honiteb, pokud nájemci nehospodaří v souladu se zájmy držitele honitby a také vytváření oblastí chovu zvěře tam, kde výskyt zvěře přesahuje hranice jedné honitby.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down