MZe vydalo publikaci vzory správních řízení s komentářem

Ministerstvo zemědělství vydalo odbornou publikaci, která obsahuje 35 vybraných a okomentovaných vzorů rozhodnutí vydávaných nižšími správními orgány. Vodohospodářská sekce ministerstva zemědělství tuto knihu připravila s ohledem na to, že 1. ledna 2006 nabyl účinnosti nový správní řád. Publikace má přispět k hladkému přechodu správních orgánů na nový systém správního řízení a sloužit k eliminaci případných nedostatků při vedením správních řízení, které by mohly postihnout jednotlivé občany či právnické osoby, informoval mluvčí ministerstva zemědělství Tomáš Loskot.

S účinností nového správního řádu dochází k náhradě právní úpravy, která řídila správní proces po více než třicet let a která byla již v řadě případů překonána v důsledku vývoje ve společnosti. Vzniká zcela nová úprava řízení před správními orgány na úrovni státní správy i na úrovni samosprávy, založené na obdobných právních úpravách původních členských zemí Evropské unie i na některých osvědčených institutech z doby první Československé republiky, uvedl Loskot.
Podle mluvčího zároveň s tímto závazným předpisem stojí před správními orgány úkol vypořádat se s povinností vydávat v rámci správního řízení přibližně sto typových rozhodnutí, zejména za účelem úpravy vedení každého řízení.
Kniha s názvem „Vzory správních rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb. s komentářem“ vyšla v nakladatelství Sondy, s. r. o., a je od poloviny prosince 2005 k dostání ve vybraných odborných knihkupectvích nebo přímo ve výše uvedeném nakladatelství, upřesnil Loskot.
Ministerstvo zemědělství ČR podle něj již paralelně s tím připravuje druhý díl této publikace, který bude obsahovat dalších přibližně čtyřicet navazujících vzorů a jehož vydání se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2006 tak, aby byl výkon agendy správních orgánů od počátku účinnosti nové právní úpravy bezchybně zajištěn.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *