Na burze v Hradci králové se začalo obchodovat s masem

Trh s masem se ne včerejším burzovním shromáždění našel a bylo dosaženo shody mezi nabídkou a poptávkou a na základě toho byl uzavřen na území ČR historicky první promptní obchod se živými zvířaty a to jatečními vepři. Tímto začal promptní trh fungovat a plnit svou především cenotvornou úlohu. Leadry tohoto trhu jsou Agropork družstvo a Masný průmysl Krásno. U rostlinných komodit se ceny nijak neměnily.

Trh s olejninami

Na trhu s olejninami se úroveň poptávky po řepce pohybuje ve výši 400 kontraktů tj. 40000 tun. Na obchodním dnu 9.1.02 byla registrována vážená cena poptávky ve výši 7.600 Kč/tunu. Tento trh nezaznamenal oproti minulému obchodnímu dnu žádnou změnu. Státní zemědělský intervenční fond intervenoval na tomto trhu a kótoval cenu registrované poptávky ve výši 7.600 Kč/t s termínem plnění na květen a červen 2002
Je patrné, že se cena poptávky po řepce od poloviny srpna udržuje výši 7300 až 7400 Kč/t a v lednu letošního roku začíná klesat. V dalším grafu uvidíme jaký bude trend a jak bude pokles cen výrazný.

Trh s obilovinami

Na burze byla registrována jak poptávka po krmné pšenici v objemu 22 kontraktů tj. 1100 t. za cenu 3200 Kč/t s termínem dodání v únoru 2002. Na tomto trhu nebyla oproti minulému burzovnímu shromáždění zaznamenána žádná změna.
Je patrné mírné zvýšení ceny poptávky. Cena registrované nabídky se po předchozím snižování mírně zvýšila. Objem registrované nabídky a poptávky zůstává na stejné úrovni.

Trh s masem

Na burze byla registrována poptávka po jatečních vepřích ve výši 10 kontraktu tj. 800 ks za registrovanou cenu poptávky 38000 Kč/t s termínem plnění leden 2002. Jak již bylo v úvodu zmíněno nabídka a poptávky se setkala a byl uzavřen burzovní obchod. Cena poptávky se proti minulému burzovnímu shromáždění zvýšila na 103,5%. Cena nabídky se proti minulému burzovnímu shromáždění se snížila na 97,4%.
Je patrná stabilizace v objemu registrované nabídky a poptávky a neustálý pokles ceny registrované nabídky a poptávky.

Víte že …..

Vzhledem k tomu, že se objem a počet komodit, se kterými lze na burze obchodovat zvyšuje, chceme vás informovat o tom jakým způsobem se lze k obchodování na burze přihlásit.

 zakoupit si Statut a Burzovní pravidla – jsou to základní dokumenty, které upravují obchodní na burze. Detaily uzavírání burzovních obchodů a jejich vypořádání musí účastník znát vzhledem k tomu, že vystavením evidenčního listu se přihlašuje k burzovním pravidlům.

 vystavit evidenční list – evidenční list si můžete stáhnout z naší internetové stránky www.obhk.cz. V burzovních pravidlech jsou stanoveny podmínky evidence. Není to složité. Stačí vystavit evidenční list osobami oprávněnými k zavazovaní účastníka a doložit podle typu obchodní společnosti ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo registrační list soukromě hospodařícího rolníka. Evidence na burze není zpoplatněna. Na základě evidence vám zúčtovací centrum otevře váš účet, na který vám bude zasílat peníze v případě že jste prodávající a ze kterého bude odčerpávat v případě že jste kupující,

 Zvolit si dohodce, který mě bude zastupovat na burzovním shromáždění – pokud si zvolím burzovního dohodce nemusím vystavovat mandátní smlouvu ani plnou moc. Pokud si zvolím soukromého dohodce musím s ním uzavřít mandátní smlouvu a vystavit mu plnou moc k obchodování. Výhoda soukromého dohodce je v tom, že pohybuje v regionu a může vás navštívit, tak aby s vámi sjednal nejvýhodnější podmínky pro uzavření burzovního obchodu a poradí vám. Burzovnímu dohodci musíte zaslat již vyhotovené návrhy s dispozicí do obchodního místa již vystavené. Seznam dohodců je na naší internetové stránce.

 vystavit návrh kupní smlouvy a dispozici – jak vystavit návrh kupní smlouvy na koupi nebo prodej a dispozici se dozvíte v Burzovních pravidlech nebo vám poradí váš soukromý dohodce. Vystavení návrhu není burzou zpoplatněno,

 zaslat návrh kupní smlouvy s dispozicí k registraci zvolenému dohodci – dohodce dle vámi vystavené dispozice s návrhem obchoduje a buď obchod uzavře nebo ne. Pokud jej zobchoduje, zašle vám Závěrkový list. V závěrkovém listu se dozvíte všechny podrobnosti uzavřeného odchodu.

 účast na kurzu – burza pořádá Kurzy obchodování, kde se účastníci seznámí podrobně se všemi ustanoveními Statutu a Burzovních pravidel, s formuláři nutnými k uzavření a vypořádání burzovních obchodů, jednotlivými typy burzovních obchodů a principy hedžingu.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že začít obchodovat na burze není složité a pokud si neumíte poradit obraťte se některého ze soukromých dohodců nebo členů burzovní komory.
Pro informaci uvádíme časový harmonogram obchodování na naší burze:

 každou středu od 15.00 hod. v obchodním místě Litoměřice se obchoduje na trhu s bramborami, zeleninou a ovocem,
 každou středu od 10.00 hod. se v obchodním místě Praha se obchoduje na trhu s olejninami, obilovinami a luštěninami a po otevření trhu i masem.

Podrobnější informace o burze a adresách obchodních míst jsou na naší stránce www.obhk.cz.

Dalším krokem by měla být realizace nastavení termínového trhu na jednotlivých trzích, na kterých se na naší burze obchoduje a to olejniny (jmenovitě semeno řepky), obiloviny, maso, brambory pro rok 2002. Kurzy termínového trhu by byly stanoveny na základě na burze uzavřených termínových obchodů a to klouzavě na jeden rok dopředu. Tyto kurzy by potom byly vodítkem a měřítkem pro obchody uzavírané na volném i organizovaném trhu.

Vedle termínového trhu by fungoval trh promptní kde by se na burze uzavíraly podle aktuálních podmínek promptní obchody. Promptní trh je ovlivněn celou řadou faktorů především klimatických a veterinárních. Tyto dva trhy fungují vedle sebe a umožňují krytí ztrát z pohybu kurzů hedžingem. Jednotlivé typy obchodů se na burzách kombinují a zemědělským subjektům to umožňuje hedžing neboli krytí jejich rizik z pohybu cen zemědělských komodit jak na straně prvovýroby, tak na straně zpracovatelů.

Fungující burzovní trh však mohou vytvořit pouze účastníci burzovních obchodů uzavíráním příslušných burzovních obchodů a regulátoři trhu jako je SZIF. Z pohledu času je nezbytné vytvořit tento trh v průběhu I. čtvrtletí příštího roku, tak mohl trh fungovat už pro příští rok.

Burza zavedla zabezpečený způsob komunikace, což nyní umožňuje odesílání návrhů kupních smluv a dispozic k nim elektronickou cestou přímo na svou e-mailovou adresu a podle burzovních pravidel toto burza považuje jako kdyby byl návrh podepsán oprávněnou osobou. Návrhy bude možno odesílat i v průběhu burzovního shromáždění a účastník může ihned reagovat na vývoj kurzů. Všem evidovaným účastníkům odešle burza vnitřní předpis k užívání zabezpečené elektronické komunikace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *