Na desetině půdy se hospodaří ekologicky

Výměra ekologicky obhospodařované půdy k 20. srpnu letošního roku přesáhla deset procent z celkové zemědělské půdy České republiky. „V průběhu letošního roku vzrostl také počet ekologických zemědělců o 805 subjektů na celkových téměř 3500 zemědělců, což představuje nejvyšší absolutní nárůst od roku 1990,“ uvedl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel.

Výměra orné půdy v ekologickém zemědělství se zvýšila v roce 2010 o více než deset tisíc hektarů na celkových 55 000 ha. Počet výrobců biopotravin vzrostl během roku o 146 subjektů na celkový počet 643 výrobců. „Výrobci v režimu bio nejčastěji zpracovávají maso, vyrábí pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, převážně čerstvé pečivo, dále zpracovávají mléko a vyrábí mléčné výrobky a sýry a také zeleninové a ovocné produkty,“ doplnil náměstek Chmiel.
V roce 2009 se začal prosazovat trend přímé distribuce biopotravin spojený s novou alternativní kulturou nákupu potravin a stravování. Můžeme pozorovat renezanci farmářských trhů a prodeje ze dvora. Podle mediálních ohlasů se nejvíce v loňském roce projevoval fenomén distribuce potravin prostřednictvím bedýnek.
Ekologické zemědělství se řídí nařízením Rady ES č. 834/2007, které platí pro všechny země Evropské unie a také pro ty, kteří chtějí do Evropy biopotraviny dovážet. Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství a také podléhají nařízení Rady, zejména jeho částem o pravidlech označování biopotravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *