Na jihu Čech jsou vyšší výnosy

Jihočeští zemědělci letos očekávají vyšší hektarový výnos u základních obilovin. Sklizeň pšenice by měla být lepší o téměř deset procent, u ovsa to bude zřejmě o čtyři procenta. Řepky by nemělo být kvůli menším výnosům sklizeno více než loni, i když osevní plocha se zvětšila. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu.

Menší sklizeň očekávají statistici u žita a ječmene.
Zemědělci na jihu Čech letos oseli 252 tisíc hektarů půdy, meziročně o téměř jedno procento méně. Z celkové oseté plochy tvoří obiloviny 58 procent. V meziročním srovnání jsou letos osety větší plochy pšenice a kukuřice na zrno a naopak menší plochy ječmene a ostatních druhů obilovin. Z ostatních plodin jsou letos větší osevní plochy řepky a jednoletých pícnin. Letos se pěstuje i více zeleniny a jahod. Naopak menší jsou plochy luskovin na zrno, brambor a víceletých pícnin.
Celkově hospodaří jihočeští zemědělci na půdě o rozloze 420.000 hektarů, z toho je 60 procent orná půda a 39 procent trvalé travní porosty. Zbytek tvoří zahrady a ovocné sady.
V porovnání s ostatními kraji obhospodařují jihočeští zemědělci druhou největší zemědělskou plochu, vede Středočeský kraj. Na jihu Čech jsou největší plochy trvalých travních porostů, osevní plochy jsou čtvrté největší. Jihočeský kraj je největším pěstitelem ovsa a triticale, má druhé největší plochy řepky a žita, třetí největší plochy pšenice, brambor a pícnin.
Na jihu Čech se podle statistik v posledních deseti letech zmenšuje plocha obhospodařované zemědělské půdy. Plocha orné půdy klesla za deset let o 12 procent. Naopak mírně rostou plochy trvalých travních porostů, za stejnou dobu o devět procent. Dlouhodobě zemědělci v kraji zmenšují plochy, na nichž pěstují brambory a pícniny. Zvětšují se osevní plochy olejnin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *