Na katastrech práce přibývá

Dlouhodobě narůstá počet vedených správních řízení o návrzích na vklad práv k nemovitostem. Roste také množství požadavků na další zápisy práv a technických údajů do katastru i počet žádostí o poskytování údajů z katastru. Uvádí to ministerstvo zemědělství ve své analýze s tím, že nelze uvažovat o výraznějším snížení počtu zaměstnanců zeměměřických a katastrálních orgánů.

Výkonnost katastrálních úřadů v uplynulých deseti letech sice výrazně stoupla v souvislosti s uplatněním nových informačních technologií, ale také jim přibývá práce. Vyplývá to z analýzy možností personálních úspor v těchto
orgánech, kterou schválila vláda.
Podle MZe je současné kapacity katastrálních úřadů nutné orientovat především na vyřizování návrhů na vklad a dalších zápisů v zákonných lhůtách a poskytování údajů v maximálním rozsahu obratem bez čekání žadatelů.
Případné snížení počtu zaměstnanců katastrálních úřadů by muselo být provedeno za cenu omezení nebo zastavení digitalizace katastrálních map. Uživatelé informací z katastru jsou přitom již nyní s tempem digitalizace nespokojeni a požadují zrychlení. Také by se prohloubilo zpoždění ČR oproti vyspělým evropským zemím.
Úspory v počtu zaměstnanců zajišťujících zeměměřičské
činnosti ve veřejném zájmu přinese dokončení podstatné části
programu Národní geoinformační struktura v roce 2005. Od roku 2006 tak bude počet lidí snížen o 100 osob. Úspory pracovníků katastrálních úřadů může přinést rozvoj používání dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí.
Vláda také vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti
Pozemkového fondu a jeho roční účetní závěrku za rok 2002. Fond vykázal za loňský rok schodek hospodaření asi 542 milionů korun, když jeho výdaje činily 1,942 miliardy proti příjmům zhruba 1,4 miliardy Kč. Po odpočtu 600 milionů korun poukázaných na odstranění následků povodní ministerstvům zemědělství a pro místní rozvoj by bylo roční saldo hospodaření fondu kladné ve výši 58 milionů Kč. Celková finanční bilance Pozemkového fondu na konci roku byla aktivní částkou 1,52 miliardy korun. Výroční zprávu a roční účetní závěrku fondu schvaluje po projednání ve vládě Poslanecká sněmovna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *