Na KBP rozpačité obchody

Hledání nových směrů a nejistota z budoucího vývoje provázely první na Komoditní burze Praha dva burzovní dny nového měsíce. Nevýrazné, nebo žádné změny cen obchodovaných komodit a snížená aktivita obchodníků zřejmě předznamenávají očekávání komoditního trhu na výraznější impulsy, které by určily další vývoj cen.

Na rozdíl od předešlých burzovních dní se již u některých komodit začíná oživovat i poptávková strana. Ta je nejvýraznější v rostlinné sekci. Sporadická poptávka se také objevuje i v sekci živočišné. Výrazný převis poptávky zaznamenala také sekce krmiva. Sekce dříví je zatím pouze pod prodejním tlakem.
V tomto burzovním týdnu byly registrovány přímé obchody za téměř 0,8 mil. Kč.

Produkty jateční výroby
V nejobchodovanější sekci pokračoval propad vepřového, zatímco komodita krávy korigovala svůj růst.
Za několikanásobného až totálního převisu nabídky testuje cena vepřového opět po dvou měsících hranici třiceti korun. Vzhledem k rostoucímu přetlaku nabídky této komodity je velmi pravděpodobný pokles ceny pod tuto hranici. Přebytek prasat a nezájem kupujících tak stlačí cenu opět nezadržitelně směrem dolů bez výhledu na rychlý obrat.
Korekce kolem čtyřicetikorunové hranice komodity býci a nadcházející tradiční prázdninová zvýšená poptávka mohou být signálem k pozitivnímu zvratu cen směrem vzhůru. Ačkoli totální převis nabídky této komodity tomu zatím nenasvědčuje, nejbližší burzovní dny ukáží, jestli optimistické očekávání obchodníků má reálný základ.
Zajímavostí tohoto burzovního týdne je zastavení prudkého téměř dva měsíce trvajícího růstu cen komodity krávy způsobeném nedostatkem této komodity. Od počátku dubna, kdy se cena odrazila od svého historického minima posílila tato komodita o téměř 30%. Vzhledem k tomu, že prozatím nejsou výraznější signály o výraznějších změnách v nabídce, nemusí být zatím dosažená maxima konečná.

Komodita býci – blok tento burzovní týden stagnuje na závěrečné hodnotě 38,50 Kč/kg pro nejbližší týden dodání, což představuje čtyřměsíční minimum pro tuto komoditu. Kotované byly všechny vypsané série týdne dodání . I u této komodity nastal totální převis nabídky.
I komodita býci – standard oba burzovní dny stagnuje na závěrečné hodnotě 39,00 Kč/kg pro nejbližší týden dodání. I zde se zájem obchodníků upíral pouze prodejním směrem. Podané pokyny se týkaly všech pěti vypsaných sérií týdne dodání.
Komodita krávy – blok zastavuje svůj růst mírným poklesem o 0,73%. Její závěrečná hodnota se dostává na 27.30 Kč/kg pro nejbližší týden dodání. Zájem obchodníků se i zde soustředil výhradně na prodejní pokyny, které byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
Komodita krávy – standard opět testovala hranici dvaceti osmi korun mírným nárůstem o 0,72% se její závěrečná hodnota pro nejbližší týden dodání dostává na 28,00 Kč/kg. Kotace proběhla na všechny vypsané série týdne dodání a i tato komodita zakončila tento burzovní týden za čtyřnásobného převisu nabídky.
Komodita prasata – blok tento burzovní týden oslabuje pod třicetikorunovou hranici a uzavírá na závěrečné hodnotě 29,60 Kč/kg pro nejbližší týden dodání. Podané pokyny se týkaly všech pěti vypsaných týdnů dodání a byly výhradně prodejní.
Rovněž komodita prasata – standard oslabuje s týdenní změnou 3,23%. Závěr burzovního týdne zastihl tuto komoditu na závěrečné hodnotě 30,00 Kč/kg pro nejbližší týden dodání. U této komodity proběhla kotace na všechny vypsané série týdne dodání a nabídka více jak trojnásobně převýšila poptávku.

Produkty rostlinné výroby
Totální převis poptávky u všech obchodovaných komodit v této sekci se již stává charakteristickým. Nedostatek, nebo minimální zásoby komodit zřejmě budou i v následujících burzovních týdnech směřovat zájem obchodníků pouze na stranu poptávky.
Nedostatek volné pšenice na trhu sice způsobuje totální převis poptávky, ale zatím nemá výraznější vliv na růst ceny.
Poptávka po řepce je vzhledem k vyčerpání jejích zásob spíše symbolická. Ačkoli sílí signály o nízké letošní úrodě, cena této komodity se zatím drží na dolních hodnotách.

Komodita pšenice krmná stagnuje na závěrečné hodnotě 2.325,00 Kč/t pro nejbližší týden dodání. Zde se obchodníci soustředili výhradně na nákup této komodity, takže nastal totální převis poptávky. Pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání.
I komodita pšenice potravinářská dnešní burzovní týden kopíruje svou hodnotu z minula a zakončuje na závěrečné hodnotě 3.200,00 Kč/t pro nejbližší týden dodání. I zde byl zájem obchodníků upřen pouze k poptávce. Kotace proběhla na všech pět vypsaných sérií týdne dodání.
Komodita semeno řepky zaznamenává mírný vzestup o 0,38% a svojí závěrečnou hodnotou 6.525,00Kč/t pro nejbližší týden dodání se obrací opět vzhůru z šestapůltisícové hranice. Pokyny byly podány na všechny vypsané série týdne dodání a opět se týkaly pouze nákupu.

Krmiva
Komodita sojový šrot tento burzovní týden odvrací svůj pokles a středečním posílením o 2,4% činí závěrečná hodnota této komodity činí 7.476,00 Kč/t pro nejbližší týden dodání. Kotace za více jak dvojnásobného převisu poptávky proběhla na všech pět vypsaných sérií týdne dodání. Objevující se signály o předpokládaném zvýšeném podílu této komodity při krmení a zvyšující se poptávka mohou v dalších burzovních týdnech být velmi pozitivním impulsem pro růst cen.

Dříví a dřevní hmota
V této sekci i nadále převládá nabídková strana. Ceny obchodovaných komodit od počátku zavedení na trh zatím nedoznaly změn.

Komodita borová pilařská kulatina – standard i nadále kopíruje svou hodnotu z minulých burzovních týdnů a zakončuje na závěrečné hodnotě 1.220,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Kotovány byly téměř všechny vypsané série týdne dodání. Pokyny se týkaly výhradně prodeje.
Rovněž komodita smrková pilařská kulatina – standard zůstává na závěrečné hodnotě 1.840,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Podané pokyny byly na téměř všechny vypsané série týdne dodání a i zde nastal totální převis nabídky.
Ani komodita slabá smrková pilařská kulatina nezaznamenala změnu oproti minulému burzovnímu dni a kopíruje tak svou závěrečnou hodnotu 1.320,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Podané pokyny se týkaly pouze prodeje a byly podány na téměř všechny vypsané série týdne dodání.
Komodita smrková vláknina – standard také kopíruje svou hodnotu z minulých dní a za zájmu obchodníků uzavírá na hodnotě 830,00 Kč/m3 pro nejbližší týden dodání. Podané pokyny se týkaly prodeje a byly kotovány téměř všechny vypsané série týdne dodání.

Podrobné informace o stavu nabídky a poptávky na dané komodity a jednotlivé týdny dodání naleznete na www.kbp.cz v sekci „Komodity“. Oficiální kurzovní lístek je umístěn v sekci „Kurzovní lístek“. Grafy vývoje cen jednotlivých komodit jsou k dispozici v sekci „Informace“ – „Grafy“.

Víte, že …
… Přípustná cenová pásma jsou stanovena pro obchodované komodity v intervalu +/- 10% ze závěrečné ceny dané komodity. Po každém Burzovním dni jsou tato pásma přepočítávána dle závěrečné ceny komodity. Ta je středem pásma, které je na další burzovní den vyhlášeno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *