Na ministerstvu protikorupční linka

V souladu se Strategií vlády v boji proti korupci a na základě systematického zmapování korupčních rizik i detailního zhodnocení řídicích a kontrolních mechanismů vzniká na ministerstvu zemědělství nový protikorupční program. Jeho cílem je minimalizovat korupční rizika a zvýšit transparentnost úřadu uvnitř resortu i směrem k veřejnosti. Informovala o tom mluvčí ministerstva zemědělství Tereza M. Dvořáčková.

„V současné době dokončujeme a postupně bude zaváděn do každodenní praxe nový protikorupční program ministerstva zemědělství, který reflektuje usnesení vlády o strategii v boji proti korupci na roky 2011 a 2012,“ uvedl ministr Ivan Fuksa.
Nově bude stanoven v rámci ministerstva zemědělství gestor pro oblast řízení korupčních rizik, který bude určovat časový harmonogram postupných kroků a zadávat s tím spojené úkoly. Úkoly gestora budou přímo řízeny ministrem zemědělství. Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení budou průběžně vyhodnocovat korupční rizika a přijímat účinná opatření k jejich minimalizaci.
Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců ministerstva zemědělství i resortních organizací je možno už v současné době oznamovat na záznamník protikorupční telefonní linky 221 812 275 nebo elektronicky na adresu korupce@mze.cz.
Řadu již existujících opatření nový protikorupční program rozšíří nebo konkretizuje, ať se jedná o zveřejňování informací na internetu, aktualizaci etických norem a průběžné proškolování zaměstnanců v otázce etiky nebo dopracování zásad vnitřních kontrolních činností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *