Na OBHK další propad cen prasat

Na 25. burzovním shromáždění Obchodní burzy Hradec Králové se obchodovalo s olejninami a masem. Na burze bylo možno koupit nebo prodat olejniny za 5,6 mil. Kč a maso za 32 mil. Kč. V současné době dobíhají obchody se starou sklizní a očekáváme kotace nové sklizně na měsíce 07 a 08.

Dnešní obchodování na trhu s masem přineslo další výrazný propad ceny jatečných prasat ,a to až na úroveň 26.667 Kč/t s indexem změny ceny 0,9598. Cenové a kotační pásmo pro příští burzovní shromáždění se odvíjí od CRNP dnešního burzovního shromáždění. Pro další zvýšení nebo snížení ceny této komodity jsou předepsány meze 23.667 Kč/t až 29.667 Kč/t. Po zabrzdění pádu ceny na minulém burzovním shromáždění se cena dostala na úroveň trhu.
Obiloviny nebyly na dnešním burzovním shromáždění kotovány. Burza kotovala poptávku po 4.000 t semene řepky s CRNP ve výši 7.950 Kč/t. Proti minulému burzovnímu shromáždění se cena nezměnila. Z olejnin bylo možno dále koupit až 200 t řepkových extrahovaných šrotů za cenu 5.100 Kč/t. U této komodity bylo zaznamenáno zpevnění ceny na 102%. Na burze lze také prodat až 175 t řepkových výlisků za cenu 4.150 Kč/t. U této komodity došlo také ke zpevění ceny na 103,8%.
Vstoupila v platnost v pořadí šestá novela Burzovních pravidel s účinností od 11.6.2003. Změna přináší:
– možnost obchodovat s opcemi – zavádí k obchodování zajišťovací a kontraktní opční obchody včetně způsobu jejich vypořádání,
– úpravu ve formě kurzového lístku a tištěných formulářů – kdo bude chtít na burze obchodovat musí je začít používat už pro kotaci na dalším burzovním shromáždění – více v bloku Víte, že …,,
– stanovuje podmínky vstupu účastníků z jiných států na burzu a jejich obchodování na ní,
– možnost vypořádání burzovního obchodu v jiné měně než v Kč,
– podmínky vydávání kurzového lístku v dalších měnách.

Zasedal výbor pro obchodování s masem a přijal následující závěry:
– stanovil výši kotačních a cenových pásem pro obchodování na trhu s jatečnými prasaty,
– schválil nové burzovní kvalitativní standardy pro obchodování s jatečnými prasaty a vepřovými půlkami
– zavedl termín úhrady 7 dnů od vypořádání burzovního obchodu.
O změnách budete informováni v bloku Víte, že … nebo na naší internetové stránce

Víte, že ….

Blíží se nová sklizeň a celá řada producentů uvažuje jak ji co nejlépe prodat, takže dnešní téma zní:

Využití burzy k dosažení příznivějších cen

Blíží se nová sklizeň a celá řada producentů uvažuje jak ji co nejlépe prodat.

Charakteristikou burzovních obchodů je to, že jsou vypořádány za cenu při uzavření burzovního obchodu. To znamená ať se cena v budoucnu pohne nahoru nebo dolů, obchod uhradím, nebo dostanu zaplaceno cenou uvedenou na závěrkovém listu. To je podstata a jednou z hlavních výhod obchodování na burze.

Každý ze subjektů má možnost zaregistrovat své návrhy na koupi nebo prodej a pokud se sejde nabídka z poptávkou ve všech parametrech to je:
 typ burzovního obchodu
 komodita,
 obchodované množství,
 cena,
 kvalita,
 termín plnění,
 způsob balení a dodání.

je burzovní obchod automaticky uzavřen.

Vždy všem hovořím nebojte se podávat na burze své návrhy na koupi nebo prodej. Kótujete je přece v parametrech, které vám vyhovují a jsou pro vás výhodné. Pokud se držíte pásma povolených změn, nikdo vás nenutí kótovat jinak. A burzovní nebo soukromý dohodce nemůže uzavřít obchod pokud vidí, že nejsou všechny parametry obchodu spárovány. Čím více návrhů podáte, tím máte větší šanci obchod uzavřít. Naše burza registraci návrhu nezpoplatňuje a platíte poplatky až z uzavřených obchodů.

Další chybou, kterou producenti nebo zpracovatelé dělají je to, že se snaží na burze kotovat až ve chvíli, kdy je na volném trhu evidentní převaha nabídky nebo poptávky. Pokud je převaha poptávky cena stoupá a nakoupí dráž, než kdyby využily možnosti uzavírat termínové obchody nebo obchody v době kde je nabídka a poptávky v souladu. Naopak pokud je převaha nabídky, cena klesá. Pokud jsem ale uzavřel burzovní obchod ve chvíli relativního klidu mohu na pohybu kurzu ještě vydělat.

Na burze lze kombinací různých typů burzovních obchodů vytvářet svoji strategii k dosažení zisku.

Příklad strategie, když jsem producent a očekávám vzestup cen a vychází ze zajištění své pozice tzv hedgingu.

1. Rozdělím si produkci komodity, kterou jsem vypěstoval na část, kterou musím prodat, abych si uhradil své produkční náklady a část, se kterou mohu spekulovat na vzestup ceny.
2. Tuto komoditu zakotuji na burze na prodej v ceně, která se rovná produkční a ostatní náklady + zisk a snažím se ji prodat abych si zajistil (hedžoval) náklady na svůj život. Nic neriskuji a netratím. Na burze se na promptním trhu uzavře obchod až se srovná cena nabídky a poptávky v ceně, která mi vyhovuje.
3. Další část produkce kotuji už na burze v pozdějších termínech plnění a ve vyšších cenách a tím se snažím prodat ve vyšších cenách a spekulativně vydělat na vzestupu ceny. Pokud neprodám v ceně dle mých představ mohu dále čekat nebo v nejhorším prodat za nižší cenu, ale protože jsem již prodal a uhradil si své náklady tak to neohrozí mou další existenci.

Spekulativní není v této souvislosti žádný hanlivý výraz, protože se snažím využít vzniklé situace ve svůj prospěch. Opačná strana to jsou obchodníci vůči mně totiž používají
opačné strategie a snaží se cenu dostat dolů.

Samozřejmě to co zde popisujeme je jednoduchý příklad, je nutno důkladně propočítat s rezervami, protože vývoj cen nemusí jít tak jak si představuji. K tomu však existují další metody jak ošetřit riziko. Burza pořádá kurzy obchodování a na nich se různé strategie obchodování vyučují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *